Oordelen

Stichting Buurt M/V discrimineerde een man niet op grond van handicap of chronische ziekte door hem vanwege een alcoholverslaving in het verleden af te wijzen voor de functie van Buurtman.

Oordeelnummer 2017-150
21-12-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man is door Stichting Buurt M/V afgewezen voor de functie van Buurtman, omdat hij in het verleden een alcoholverslaving heeft gehad en daarvoor opgenomen is geweest in een kliniek. Indien hij de opleiding ‘Ervaringsdeskundigheid’ zou hebben afgerond, zou hij wel in aanmerking komen voor de functie. De man vindt dat de stichting hem vanwege handicap of chronische ziekte, te weten zijn alcoholverslaving in het verleden, heeft gediscrimineerd.

Beoordeling

De stichting helpt kwetsbare wijkbewoners die in een sociaal isolement zitten, door middel van de ambulante inzet van Buurtmannen en -vrouwen. Zij bieden ondersteuning bij met name het huishouden, de huisvesting en de financiële administratie. Het staat vast dat de man is afgewezen voor de functie van Buurtman vanwege zijn vroegere alcoholverslaving, wat een handicap of chronische ziekte is in de zin van de wet. De man kon wel in aanmerking komen voor de functie als hij de opleiding ‘Ervaringsdeskundigheid’ met succes had afgerond. De stichting stelt deze eis om een objectieve garantie te hebben dat er geen risico meer bestaat op een terugval en dat er voldoende professionele afstand bestaat ten opzichte van een cliënt van Stichting Buurt M/V met een verslavingsproblematiek. Het College oordeelt dat de stichting, in verband met de veiligheid van de man en de cliënten, de eis mag stellen dat de man eerst de opleiding ‘Ervaringsdeskundigheid’ afrondt, voordat hij in aanmerking kan komen voor de functie van Buurtman. De stichting discrimineert de man daarmee niet.

Oordeel

Stichting Buurt M/V heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: