Oordelen

Mama Taxi Mobility B.V. discrimineerde een transgendervrouw door haar af te wijzen als taxichauffeur.

Oordeelnummer 2017-20
22-02-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Mama Taxi zocht een taxichauffeur. Tempo Team bemiddelde voor de functie en droeg een transgender vrouw als kandidaat voor. Mama Taxi en de vrouw voerden een sollicitatiegesprek en de vrouw werd afgewezen. De vrouw zegt dat Mama Taxi haar discrimineerde, doordat zij vertelde dat ze het niet aandurfde met een transgender. De vrouw overhandigt een brief van Tempo Team waarin staat dat Tempo Team afstand neemt van de uitspraken van Mama-Taxi. Mama Taxi zegt dat zij niet discrimineerde. Zij wist voor het sollicitatiegesprek al dat de vrouw transgender was en wees de vrouw af omdat zij overgekwalificeerd was. Ook had zij geen taxipas. Dat kost € 3.000,00. Mama Taxi zegt dat Tempo Team de brief heeft geschreven zonder dat zij eerst met Mama Taxi sprak. Daarom klopt de brief niet. Het College hoort een medewerker van Tempo Team als getuige.

Beoordeling

In de gelijkebehandelingswetgeving staat dat het is verboden om bij de werving en selectie onderscheid te maken op grond van geslacht. Als iemand ongelijk wordt behandeld in verband met het transgender zijn dan kan hij/zij bescherming ontlenen aan het verbod van onderscheid op grond van geslacht.

Getuige verklaart dat zij met Mama Taxi sprak over de afwijzingsreden.  Ook verklaart zij dat de manager van Mama Taxi tegen haar zei dat ze niet met de vrouw wilde samenwerken. Er was met klanten gebeld en ze vond het toch niet passen. Daarmee bestaat volgens het College het vermoeden dat de vrouw is gediscrimineerd. De woorden van de manager van Mama Taxi zien namelijk op het transgender zijn van de vrouw. Het is aan Mama Taxi om te bewijzen dat zij niet discrimineerde.

Mama Taxi zegt dat de manager niet namens haar kon spreken. Alleen de directeur heeft deze bevoegdheid. Daarom hebben de woorden van de manager geen waarde. Het College passeert dit verweer. De uitspraken van de manager komen voor rekening van Mama Taxi omdat zij handelde in de uitoefening van haar functie. Mama Taxi zegt dat zij de vrouw afwees omdat zij overgekwalificeerd was en geen taxipas had. Ook al waren dit voor Mama Taxi overwegingen – wat niet vaststaat-, dan is dit nog geen bewijs dat het geslacht van de vrouw geen enkele rol speelde bij de afwijzing.

Oordeel

Mama Taxi Mobility B.V. heeft jegens een vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: