Oordelen

Sun Test Systems B.V. discrimineerde niet op grond van leeftijd door een man af te wijzen als Mechanical Engineer.

Oordeelnummer 2017-21
23-02-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een 47-jarige man solliciteerde bij Sun Test Systems naar de functie van Mechanical Engineer. Hij had zijn leeftijd niet op het curriculum vitae (CV) vermeld. Hij stelt dat tijdens het sollicitatiegesprek naar zijn leeftijd werd gevraagd en dat de manager Engineering zei dat hij op basis van het CV een jonger iemand had verwacht. Sun Test Systems bevestigt dat leeftijd aan de orde was gekomen in het gesprek, maar stelt dat zij op zoek was naar een Senior Mechanical Engineer die informeel de leiding kon nemen en het team naar een volgende fase kon brengen. De man voldeed daar niet aan.

Beoordeling

Tijdens het sollicitatiegesprek is gesproken over leeftijd, maar dat wil niet zeggen dat de man om die reden is afgewezen. Tegen de man werd gezegd dat hij niet de geschikte persoon was voor de functie. Daarna vertelde de man over zijn werkervaringen die hij niet op zijn CV had vermeld. Toen kwam zijn leeftijd ter sprake. De man bevestigde deze gang van zaken. Het College kon daaruit geen verband tussen de leeftijd van de man en zijn afwijzing afleiden. Daarom oordeelt het College dat Sun Test Systems de man niet discrimineerde  op grond van zijn leeftijd.

Oordeel

Sun Test Systems B.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: