Oordelen

Een huisartsenpraktijk discrimineerde niet op grond van geslacht door de arbeidsovereenkomst van een zwangere medewerker niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-24
07-03-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte bij een huisartsenpraktijk als doktersassistente op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De huisartsenpraktijk besloot het contract van de vrouw niet te verlengen. De vrouw denkt dat haar zwangerschap hiervoor de reden was. Zij stelt dat ze altijd goed heeft gefunctioneerd en haar een vast contract is toegezegd. Daarnaast stelt de vrouw dat haar werkgever een aantal vragen heeft gesteld die er volgens haar op wijzen dat zij na haar bevallingsverlof niet terug zou komen. Volgens de vrouw heeft de werkgever ook gezegd het risico niet te willen nemen door een vast contract te geven. De vrouw vermoedt daarom dat haar contract niet is verlengd vanwege haar zwangerschap.

Beoordeling

Een werkgever mag een werknemer niet discrimineren vanwege haar zwangerschap bij het niet verlengen van een contract. Om te vermoeden dat er sprake is van discriminatie moeten er feiten zijn waarop dat vermoeden rust. Volgens het College zijn die feiten er niet. De werkgever betwist de stellingen van de vrouw gemotiveerd of geeft een andere weergave van de feiten.

Zo betwist de werkgever bijvoorbeeld dat de vrouw goed heeft gefunctioneerd. Dit blijkt ook niet uit het verslag van het functioneringsgesprek. Het College is daarom van oordeel dat er geen vermoeden is dat de zwangerschap van de vrouw voor de werkgever de reden is geweest om met haar geen nieuw contract aan te gaan.

Oordeel

De huisartsenpraktijk heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: