Oordelen

Primark Netherlands B.V. discrimineerde niet op grond van zwangerschap door het contract van een vrouw niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-28
09-03-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte bij Primark. De winkelketen verlengde het contract twee keer en daarna niet meer. Volgens de vrouw werd haar contract niet verlengd vanwege haar zwangerschap. Hoewel zij dat niet als reden te horen kreeg, kan dat volgens de vrouw niet anders. Primark gaf namelijk alleen maar ‘onzinredenen’. Primark betwist dat zij discrimineerde. De winkelketen zegt dat de vrouw niet goed genoeg werkte. Ook was de vrouw betrokken bij twee ‘incidenten’.

Beoordeling

Dat de vrouw zich niet kan vinden in de redenen van Primark is niet voldoende om zwangerschapsdiscriminatie te vermoeden. Zij moet hiervoor specifieke aanwijzingen aandragen. Dat doet zij niet. De vrouw vindt het verwijt van Primark, dat zij niet goed werkte, onterecht. Dat blijkt ook doordat zij nooit een functioneringsgesprek heeft gekregen, aldus de vrouw. Primark zegt dat zij weliswaar geen functioneringsgesprek met de vrouw heeft gevoerd maar dat de vrouw regelmatig in één op één gesprekken is aangesproken op haar functioneren. De vrouw weerspreekt dit niet. De vrouw vindt het onterecht dat haar twee ‘incidenten’ worden aangerekend. Volgens haar viel haar niets te verwijten. Hier kan de winkelketen echter anders over denken. Omdat de vrouw niet aantoont dat zij geen contract kreeg (mede) vanwege haar zwangerschap oordeelt het College dat Primark geen verboden onderscheid heeft gemaakt.

Oordeel

Primark Netherlands B.V. heeft jegens een vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: