Oordelen

Youbahn B.V. discrimineert op grond van leeftijd door HBO- en WO-studenten te werven.

Oordeelnummer 2017-35
28-03-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Youbahn B.V. werft HBO- en WO-studenten voor uitzendwerk. Een antidiscriminatievoorziening, Stichting Bureau Gelijke Behandeling Gelderland-Zuid, vindt dat het uitzendbureau zich met deze tekst schuldig maakt aan leeftijdsdiscriminatie, aangezien HBO- en WO-studenten over het algemeen jong zijn. Het uitzendbureau vindt dat geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie, omdat alle mensen die een HBO- of WO-opleiding volgen zich kunnen inschrijven.

Beoordeling

Aangezien het overgrote deel van de HBO- en WO-studenten bestaat uit jonge mensen is hier sprake van leeftijdsdiscriminatie. Dit is niet verboden als daarvoor een goede reden, een objectieve rechtvaardiging, is. Het uitzendbureau wil flexibel personeel werven dat gedurende korte periodes inzetbaar is. Dat doel kan ook worden bereikt als ook personen worden uitgenodigd die geen HBO- of WO-opleiding volgen, maar wel de gezochte flexibiliteit kunnen bieden. Daarom is er geen sprake van een objectieve rechtvaardiging voor de discriminerende wijze van werven.

Oordeel

Youbahn B.V. maakt bij de arbeidsbemiddeling verboden onderscheid op grond van leeftijd.
 

 


 

 

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: