Oordelen

ImProvia West B.V. discrimineerde een man op grond van chronische ziekte, door in 2014 geen arbeidsverhouding met hem aan te gaan en door zijn arbeidsovereenkomst in 2016 niet te verlengen om redenen die verband houden met de nieraandoening van de man.

Oordeelnummer 2017-36
29-03-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man zou in 2014, na de doorstart na faillissement, bij ImProvia blijven werken op basis van een uitzendovereenkomst. Deze overeenkomst was al opgesteld, maar is niet ondertekend nadat de man vertelde dat hij dialyse en een niertransplantatie moest ondergaan. Nadat de man de transplantatie heeft ondergaan is hij in 2015 wel bij ImProvia in dienst getreden. Zijn arbeidsovereenkomst is na een jaar en drie maanden niet verlengd. De man stelt dat de reden voor de niet-verlenging was dat ImProvia het risico op uitval van hem te groot vond.

Beoordeling

Aangezien er in 2014 al een uitzendovereenkomst was opgesteld, die niet is ondertekend nadat de man had verteld dat hij vanwege zijn nierziekte dialyse en een niertransplantatie moest ondergaan, bestaat het vermoeden dat de arbeidsverhouding niet tot stand is gekomen vanwege de chronische ziekte van de man. ImProvia zegt dat dit besluit na goed overleg samen met de man is genomen, maar hij kan dit niet bewijzen. Daarom oordeelt het College dat in 2014 sprake is geweest van discriminatie. In 2015 kwam de man alsnog in dienst van ImProvia, maar in 2016 werd de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd. De man stelt dat tegen hem is gezegd dat de reden daarvoor was dat ImProvia het risico op uitval van hem te groot vond. Hij heeft dit in een gesprek met onder andere de directeur van ImProvia aan de orde gesteld. Uit een opname van dit gesprek blijkt dat ImProvia in het gesprek niet ontkent dat het risico op uitval van de man de reden was voor de niet verlenging. Daarnaast wordt in het gesprek geen andere reden gegeven voor het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Dit doet vermoeden dat het risico op uitval inderdaad de reden was. Improvia heeft het tegendeel niet kunnen bewijzen.

Oordeel

ImProvia West B.V. heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: