Oordelen

Berden Warenhuis B.V. discrimineerde een man niet door hem na de doorstart geen arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Oordeelnummer 2017-38
30-03-2017
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

In 2016 gingen Duthler-Intermode B.V. en HoutBrox failliet. Berden Warenhuis nam de bedrijfsactiviteiten van beide bedrijven over en bood een deel van het personeel een contract aan. De man kreeg geen contract aangeboden. Volgens hem lag dat aan zijn leeftijd. Hij was toen 61 jaar oud. Berden Warenhuis ontkent dat de leeftijd van de man een rol speelde bij de selectie van het personeel. Zij heeft uitsluitend geselecteerd op de criteria: passen in de cultuur van het bedrijf, klantgerichtheid en enthousiasme. De man voldeed niet aan deze criteria.

Beoordeling

Het staat een nieuwe werkgever bij een doorstart na faillissement in beginsel vrij om te bepalen wie hij een functie aanbiedt. Deze vrijheid neemt niet weg dat hierbij geen verboden onderscheid mag worden gemaakt op grond van leeftijd.

Het is aan de man om feiten aan te voeren waaruit leeftijdsdiscriminatie blijkt. De man is daarin niet geslaagd. Omdat er ook geen andere feiten zijn waaruit blijkt dat de man vanwege zijn leeftijd is gediscrimineerd, oordeelt het College dat Berden Warenhuis de man niet discrimineerde op grond van zijn leeftijd.

Oordeel

Berden Warenhuis B.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: