Oordelen

Het College kan niet beoordelen of sprake is van discriminatie bij de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs, omdat Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs geen aanbieder van onderwijs is.

Oordeelnummer 2017-42
04-04-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een jongen met downsyndroom was acht jaar lang leerling op een lagere school. De school vroeg voor de jongen een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs aan. Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs gaf deze verklaring af. Zijn ouders zeggen dat het samenwerkingsverband deze verklaring in redelijkheid niet had mogen afgeven.

Beoordeling

Het samenwerkingsverband handelde bij de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring niet als aanbieder van onderwijs. Daarom is het College niet bevoegd om te oordelen of het samenwerkingsverband de jongen discrimineerde op grond van handicap of chronische ziekte.

Oordeel

Het College voor de Rechten van de Mens is niet bevoegd om te oordelen over de vraag of Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs jegens de minderjarige zoon van de man en de vrouw onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt.

 

 


 

 

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: