Oordelen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft een man niet discriminatoir bejegend. Het College is niet bevoegd een oordeel te geven over het opgelegde gebouwverbod.

Oordeelnummer 2017-43
07-04-2017
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man van Marokkaanse afkomst stelt dat een arbeidsdeskundige van het UWV in een gesprek over de aanvraag van WIA-uitkering discriminerende dingen tegen hem heeft gezegd. De man is toen boos geworden en de arbeidsdeskundige heeft een beveiliger gevraagd om de man naar buiten te begeleiden. Het UWV heeft de man hierna een gebouwverbod opgelegd. De man stelt dat hij door de discriminerende opmerkingen en het opgelegde gebouwverbod door het UWV is gediscrimineerd vanwege zijn afkomst.

Beoordeling

De arbeidsdeskundige ontkent dat zij discriminerende dingen tegen de man heeft gezegd. Het College kan dit daarom niet vaststellen en oordeelt dat het UWV niet heeft gediscrimineerd. Het verlenen of ontzeggen van de toegang tot een gebouw van het UWV is geen handeling in het kader van ‘sociale bescherming’ en is ook geen aanbod van een goed of dienst. Het College is daarom niet bevoegd hierover te oordelen.

Oordeel

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van ras gemaakt bij de bejegening en het College is niet bevoegd te oordelen over het opgelegde gebouwverbod.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: