Oordelen

De Friesland Zorgverzekeraar N.V. discrimineerde niet door een man een vergoeding voor de kosten van een laserbehandeling voor de verwijdering van baardhaar te weigeren.

Oordeelnummer 2017-44
12-04-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man heeft een ziektekostenverzekering bij De Friesland Zorgverzekeraar. Hij heeft ook een aanvullende verzekering. De man verzocht de Zorgverzekeraar om een vergoeding van een laserbehandeling voor de verwijdering van baardhaar vanwege medische redenen (postinflammatoire hyperpigmentatie). De Zorgverzekeraar weigerde dat omdat een laserbehandeling niet doelmatig was voor de medische problemen van de man. De man stelt dat de Zorgverzekeraar hem discrimineerde op grond van geslacht. Dit blijkt volgens de man uit het feit dat vrouwen op grond van de aanvullende verzekering wel recht hebben op een laserbehandeling bij overmatige beharing van het gezicht en/of de hals en mannen niet. Ook voert hij aan dat als een vrouw zowel last heeft van overmatige beharing als van dezelfde medische problemen als hij, zij wel een vergoeding voor de kosten van een laserbehandeling kan krijgen. Zij kan er dan namelijk voor kiezen zich te laten behandelen voor de overmatige beharing.

Beoordeling

Het College stelt vast dat de Zorgverzekeraar de vergoeding afwees omdat een laserbehandeling niet doelmatig was voor de medische problemen van de man. Het College is van oordeel dat de Zorgverzekeraar de man hiermee niet discrimineerde op grond van geslacht. Hierbij is van belang dat, hoewel in de polis van de aanvullende verzekering staat dat een vrouw bij overmatige beharing van het gezicht en/of hals recht heeft op vergoeding van een laserbehandeling en een man niet, de man de behandeling niet vroeg vanwege overmatige beharing. Ook is van belang dat de Zorgverzekeraar altijd onderzoekt wat de medische oorzaak is bij een aanvraag om een vergoeding van ziektekosten. Dit betekent dat als een vrouw zowel last heeft van overmatige beharing als van dezelfde medische problemen als de man, zij geen keuzevrijheid heeft. Als een vrouw een laserbehandeling vraagt vanwege dezelfde medische redenen als de man, vergoedt de Zorgverzekeraar die behandeling niet. Daarom oordeelt het College dat de Zorgverzekeraar de man niet discrimineerde op grond van geslacht.

Oordeel

De Friesland Zorgverzekeraar N.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: