Oordelen

De maten van een fysiotherapiepraktijk discrimineerden niet door geen nieuw contract aan te gaan met een zwangere vrouw.

Oordeelnummer 2017-52
25-04-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw trad als fysiotherapeut in dienst bij een maatschap voor fysiotherapie op basis van een contract van een jaar. Na dat jaar verlengde de fysiotherapiepraktijk het contract met een half jaar en verminderde de arbeidsomvang met vier uur. Tijdens dat half jaar vertelde de vrouw de maten van de fysiotherapiepraktijk dat ze zwanger was. De fysiotherapiepraktijk besloot geen nieuw contract met haar aan te gaan. De vrouw voert aan dat de fysiotherapiepraktijk haar discrimineerde door geen nieuw contract met haar aan te gaan omdat ze zwanger was. De fysiotherapiepraktijk is het niet met de vrouw eens. Zij voert aan dat zij het contract met de vrouw niet verlengde omdat ze onvoldoende functioneerde.

Beoordeling

Een werkgever mag een werknemer niet discrimineren vanwege haar zwangerschap bij het niet verlengen van een contract. Het College stelt vast dat de fysiotherapiepraktijk in het eerste jaar kanttekeningen plaatste bij het functioneren van de vrouw. De vrouw ondertekende het functioneringsverslag waarin dit stond. Volgens de vrouw was er geen sprake van kritiek, maar van een vakinhoudelijk meningsverschil. Het College stelt vast dat de fysiotherapiepraktijk het contract met de vrouw maar met een half jaar verlengde en de uren verminderde om haar de kans te geven beter te functioneren. Volgens de fysiotherapiepraktijk slaagde de vrouw hier niet in. Het College is van oordeel dat vrouw geen gegevens aandroeg waaruit blijkt dat zij tegemoet kwam aan de kanttekeningen die de fysiotherapiepraktijk bij haar functioneren had. Dat het om een vakinhoudelijk meningsverschil ging, betekent niet dat de fysiotherapiepraktijk dit niet bij de beoordeling van haar functioneren mocht betrekken. Daarom concludeert het College dat de fysiotherapiepraktijk de vrouw niet discrimineerde vanwege haar zwangerschap.

Oordeel

De maten van een fysiotherapiepraktijk hebben jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: