Oordelen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda discrimineert niet door zijn beleid ten aanzien van woonwagenstandplaatsen. Ook geen discriminatie bij de toedeling van vrijgekomen standplaatsen.

Oordeelnummer 2017-54
01-05-2017
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

In de gemeente Gouda zijn zes woonwagenlocaties met in totaal 70 woonwagenstandplaatsen. Dit aantal wordt niet uitgebreid. Dat staat in de Woonvisie gemeente Gouda 2015-2020. Een vereniging, die de belangen behartigt van woonwagenbewoners, vindt dat woonwagenbewoners hierdoor worden gediscrimineerd. Er zijn volgens haar niet genoeg standplaatsen. Het College van B&W vindt dat er wel genoeg standplaatsen zijn. Het College van B&W is ook de verhuurder van de woonwagenstandplaatsen. Als een standplaats vrijkomt past hij in sommige situaties een loting toe. De vereniging vindt dit discriminerend omdat woonwagenbewoners geen wachttijd kunnen opbouwen.

Beoordeling

Het is verboden om onderscheid op grond van ras te maken bij sociale bescherming. Huisvesting valt hieronder. Woonwagenbewoners vallen als bevolkingsgroep met een eigen cultuur onder de bescherming van de grond ras. Uitgangspunt voor de beoordeling is, of wordt voorzien in een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van woonwagenstandplaatsen en sociale huurwoningen. Op een ‘belangstellendenlijst’ voor woonwagenstandplaatsen staan zeven personen. Een aantal van hen staat al lange tijd op deze lijst maar voor een sociale huurwoning geldt ook een wachttijd van ruim een jaar. Het College van B&W biedt vijf koopstandplaatsen aan, waarmee verwacht wordt dat het aantal op de belangstellendenlijst zal afnemen. Eén woonwagenlocatie verdwijnt op termijn maar het College van B&W treft maatregelen om het aantal standplaatsen gelijk te houden. Het College van B&W past een loting toe als hij een standplaats verhuurt. Dan wordt aan de duur van de registratie geen waarde toegekend. Ook al zou dit nadelig zijn, dan is dit geen discriminatie. Omdat alle belangstellenden op de lijst woonwagenbewoner zijn is er alleen mogelijke benadeling tussen woonwagenbewoners onderling. Er is dus geen nadeel in vergelijking met personen met een andere afkomst.

Oordeel

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda maakt jegens een woonwagenbewonersvereniging geen verboden onderscheid op grond van ras.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: