Oordelen

Young Capital B.V. discrimineerde niet op grond van ras door een man niet voor te dragen voor de functie chauffeur omdat hij de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.

Oordeelnummer 2017-56
04-05-2017
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man van Roemeense afkomst, solliciteert via Young Capital B.V. naar een baan als chauffeur bij een bedrijf dat pakketten bezorgt. Hij werd niet voorgedragen voor de functie vanwege zijn beheersing van de Nederlandse taal. Volgens de man discrimineerde Young Capital hem hierdoor op grond van zijn afkomst. Young Capital stelt dat de gestelde taaleis voor een goede uitoefening van de functie noodzakelijk is.

Beoordeling

Het College stelt vast dat de man niet is voorgedragen omdat hij niet voldeed aan de taaleis. Hierdoor maakt Young Capital B.V. indirect onderscheid op grond van ras. Dit is niet verboden als daar goede redenen (een objectieve rechtvaardiging) voor zijn. Het doel van het stellen van de taaleis is een goede communicatie met de klanten bij wie de chauffeur pakketten aflevert. Dit doel is legitiem. Het is aan een werkgever om te bepalen welke mate van beheersing van de Nederlandse taal zij voor een bepaalde functie noodzakelijk acht. De gelijkebehandelingswetgeving stelt daaraan slechts grenzen voor zover die eisen in redelijkheid niet kunnen worden gesteld. Young Capital heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat voor de functie van chauffeur bij de pakkettenbezorgdienst een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk is. De man beheerst de Nederlandse taal onvoldoende. Daarom heeft Young Capital hem in redelijkheid kunnen afwijzen voor de functie. Er zijn dus goede redenen voor het gemaakte indirecte onderscheid op grond van ras, zodat dit onderscheid niet verboden is. 

Oordeel

Young Capital B.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van ras gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: