Oordelen

Federatie Nederlandse Vakvereniging discrimineert een vrouw niet op grond van politieke gezindheid door haar af te wijzen voor een functie

Oordeelnummer 2017-58
08-05-2017
lees verder

Samenvatting

Situatie

De FNV wijst een vrouw af voor de functie van organizer. In het afwijzingsgesprek noemt de manager als reden dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan, omdat zij tijdens de sollicitatieprocedure niet heeft verteld over de ‘dynamiek rondom haar persoon’ op internet. Volgens de vrouw houdt de afwijzing verband met haar politieke gezindheid, die zij beschrijft als ‘pro-Palestijns, antiracisme en anti-imperialisme’. Vanuit dit gedachtegoed heeft zij artikelen gepubliceerd over antiracisme en de Palestijnse kwestie. Ook volgde zij de ontwikkelingen ten aanzien van radicalisering en Syriëgangers. Zij likete een aantal jihadistische accounts. Niet omdat zij achter de ideeën staat, maar om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Derden hebben hier misbruik van gemaakt en artikelen gepubliceerd waarin zij in verband wordt gebracht met antisemitisme, jihadisme en moslimextremisme. Volgens de vrouw is zij afgewezen vanwege de artikelen die zij heeft geschreven vanuit haar politieke overtuiging en de artikelen die derden over haar hebben geschreven.

Beoordeling

Een werkgever mag een werknemer niet afwijzen op grond van politieke gezindheid. De vrouw kan een beroep doen op deze grond. De vrouw heeft een transcript gemaakt van het afwijzingsgesprek. Hieruit volgt dat de manager de ‘dynamiek rondom de persoon’ van de vrouw in verband brengt met de artikelen die derden over haar hebben geschreven. Als de vrouw hierop doorvraagt, noemt hij ook de artikelen die de vrouw zelf heeft geschreven. Het College is van oordeel dat echter niet is komen vast te staan dat deze artikelen ook ten grondslag hebben gelegen aan de afwijzing. Het ging de werkgever niet om het standpunt van de vrouw over de Palestijnse zaak of racisme, maar om de artikelen van derden waarin zij wordt geassocieerd met extremisme en geweld. Volgens de vrouw kunnen ook deze artikelen niet los worden gezien van haar politieke overtuiging. Zonder deze overtuiging en de daarmee samenhangende politieke betrokkenheid zou zij de genoemde accounts niet hebben geliket, zouden derden haar niet in verband hebben gebracht met extremisme en geweld en zou zij dus niet zijn afgewezen vanwege deze beeldvorming. De reden van de afwijzing, dat de vrouw in artikelen op internet in verband wordt gebracht met extremisme en geweld, staat naar het oordeel van het College echter in een te ver verwijderd verband met haar politieke gezindheid.

Oordeel

De Federatie Nederlandse Vakvereniging heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid gemaakt op grond van politieke gezindheid.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: