Oordelen

Geen discriminatie door Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)integratie door transgender aan te blijven schrijven als man.

Oordeelnummer 2017-60
16-05-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw is transgender (van man naar vrouw). Zij klaagde bij haar pensioenfonds, omdat zij de vrouw aanschreef als man. Daarop antwoordde het pensioenfonds dat zij is aangesloten op de Basisregistratie personen (BRP) en dat het daarom niet mogelijk was om de tenaamstelling aan te passen. Zij verwees de vrouw voor aanpassing van haar persoonsgegevens naar de gemeente. Volgens de vrouw maakt het pensioenfonds onderscheid op grond van geslacht door te weigeren haar als vrouw aan te schrijven. Het pensioenfonds betwist dit.

Beoordeling

Het pensioenfonds hanteert als regel dat zij van een deelnemer het geslacht registreert dat in de BRP is vermeld. Pas als dit gegeven in de BRP is gewijzigd, past zij het geslacht van de deelnemer aan. Daarmee maakt het pensioenfonds geen direct onderscheid, omdat deze regel alleen transgenders treft die hun geslacht (nog) niet hebben veranderd in de BRP. Wel worden transgenders bijzonder getroffen. Daarom is sprake van indirect onderscheid naar geslacht. Het pensioenfonds heeft er belang bij dat alle deelnemers zoveel mogelijk op de juiste wijze worden aangeschreven. Aansluiting bij de BRP is een geschikt middel om het risico op fouten in de persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. Door invoering van de Transgenderwet is het voor transgenders eenvoudiger dan voorheen om hun geboortegeslacht op de geboorteakte te laten wijzigen. Daarbij moet een deskundige bevestigen dat sprake is van een duurzame overtuiging tot het andere geslacht te behoren. Mogelijk vormt deze voorwaarde een belemmering voor de vrouw om haar geslacht in de BRP te wijzigen. Maar dat is niet gebleken. Daarom is sprake van een objectieve rechtvaardiging en is er in dit geval geen sprake van discriminatie op grond van geslacht.

Oordeel

Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)integratie maakt jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: