Oordelen

Bloem en Sfeer Producten B.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar geen vast contract voor 40 uur per week aan te bieden.

Oordeelnummer 2018-10
25-01-2018
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie:

Een vrouw werkte als bloembinder bij Bloem en Sfeer Producten B.V. Zij had een tijdelijk contract dat één keer is verlengd. De vrouw werkte 40 uur per week. Bloem en Sfeer heeft haar een vast contract van twee dagen per week aangeboden. De vrouw heeft dit aanbod niet geaccepteerd, omdat dit een te grote financiële achteruitgang zou betekenen. De vrouw stelt dat Bloem en Sfeer haar geen vast contract voor 40 uur per week heeft aangeboden vanwege haar zwangerschap. Bloem en Sfeer stelt dat zij de vrouw om bedrijfseconomische redenen alleen een vast contract voor twee dagen per week kon aanbieden.  
 

Beoordeling:

Een werkgever mag een werknemer niet discrimineren vanwege haar zwangerschap. Het staat vast dat de vrouw in het gesprek waarin zij heeft verteld dat zij zwanger was, haar zorgen heeft uitgesproken over de verlenging van haar contract. Aan het eind van haar tweede tijdelijke contract heeft Bloem en Sfeer de vrouw meegedeeld dat zij haar een vast contract voor twee dagen kan aanbieden en dat anders haar contract van rechtswege zal eindigen. Omdat de vrouw het aanbod niet heeft geaccepteerd, is het contract eind mei 2017 van rechtswege geëindigd. Verder staat vast dat verweerster in september en oktober 2017 vier tijdelijke contracten van medewerkers in dezelfde functie als de vrouw wel heeft omgezet in een vast contract. Al deze contracten hadden een grotere urenomvang dan aan de vrouw is aangeboden. Bloem en Sfeer heeft niet kunnen toelichten waarom de vrouw niet voor haar volledige urenomvang een vast contract kreeg. Deze feiten maken het volgens het College aannemelijk dat er een verband is tussen de zwangerschap van de vrouw en het feit dat zij geen vast contract voor 40 uur per week heeft gekregen. Bloem en Sfeer heeft aangevoerd dat zij uit financiële overwegingen werkt met flexibele contracten (flexibele schil). Zij durfde het niet aan om de vrouw een vast contract voor 40 uur per week aan te bieden, omdat er op dat moment financiële problemen waren bij een grote klant. Volgens het College verklaart dit niet waarom de vrouw niet, maar vier ander werknemers kort daarna wel een vast contract hebben gekregen voor een grotere urenomvang dan aan de vrouw is aangeboden. Vooral nu de beslissing over deze vier contracten genomen moet zijn ruim voordat in december 2017 duidelijk werd dat het beter leek te gaan met de betreffende klant. Het College is er daarom niet van overtuigd dat de reden om haar geen vast contract voor 40 uur per week aan te bieden, uitsluitend of voornamelijk bedrijfseconomisch van aard was. Daarom oordeelt het College dat Bloem en Sfeer de vrouw discrimineerde op grond van geslacht.

Oordeel

Bloem en Sfeer Producten B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: