Oordelen

Calco Group B.V. discrimineerde een man niet op grond van leeftijd bij de werving voor een traineeship. Wel is er sprake van discriminatie op grond van leeftijd bij de afwijzing.

Oordeelnummer 2018-11
07-02-2018
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man van 53 jaar solliciteert naar een traineeship bij Calco Group B.V. In de vacaturetekst staat beschreven dat het bedrijf het belangrijk vindt om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van trainees. De man wordt afgewezen, omdat hij geen ‘starter’ zou zijn. Het bedrijf licht in een e-mail toe dat het om een startersfunctie gaat, waarvoor zij op zoek zijn naar recentelijk of bijna afgestudeerde kandidaten met maximaal twee jaar werkervaring. De man vindt dat het bedrijf tegenover hem verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd door de beschrijving over persoonlijke ontwikkeling in de vacaturetekst en door hem af te wijzen.

Beoordeling

Bij de klacht over de werving slaagt de man er niet in om feiten aan te voeren die onderscheid op grond van zijn leeftijd kunnen doen vermoeden. Hij toont niet aan dat het werken aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers een directe of indirecte relatie heeft met hun leeftijd. Ook volgt het College de man niet in zijn opvatting dat oudere kandidaten geen persoonlijke ontwikkeling meer zouden kunnen doormaken.

Bij de afwijzing van de man is er sprake van indirect onderscheid. Hij is afgewezen omdat hij geen ‘starter’ is. Het bedrijf kwalificeert ‘starters’ als kandidaten die recentelijk of bijna zijn afgestudeerd en over maximaal twee jaar werkervaring beschikken. Door deze selectiewijze komen vooral jongere kandidaten voor het traineeship in aanmerking.  Nu er sprake is van indirect onderscheid moet het bedrijf aantonen dat hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Hierin slaagt het bedrijf niet. Uit het standpunt van het bedrijf begrijpt het College dat zij met het onderscheid twee doelen nastreeft, namelijk het vinden van passende kandidaten voor junior functies bij afnemers en voorkomen dat medior en senior kandidaten die bij het bedrijf in dienst treden gedemotiveerd raken door het salaris. Met betrekking tot het eerste doel blijkt niet uit de vacaturetekst en de afwijzingse-mails welke eisen afnemende bedrijven aan de functies stellen en ook niet waarom zij die eisen stellen. Hierdoor wordt niet inzichtelijk waarom de man met zijn ervaring niet bij de functies zou passen. Bovendien heeft het bedrijf als (beoogde) werkgever, los van de eisen van afnemers, een eigen verantwoordelijkheid om niet te discrimineren op grond van leeftijd. Ten aanzien van het tweede doel maakt het bedrijf niet aannemelijk dat demotivatie bij werknemers niet ook op een andere manier voorkomen zou kunnen worden.     

Oordeel

Calco Group B.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt bij de werving. Calco Group B.V. heeft jegens de man wel verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt bij de afwijzing.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: