Oordelen

Geen discriminatie door Connexxion N.V. bij het verrichten van een doeltreffende aanpassing voor een reiziger met een visuele beperking.

Oordeelnummer 2018-12
08-02-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man heeft een visuele beperking. Connexxion heeft voor reizigers met een visuele beperking de ‘Sentire’ ontwikkeld. Hiermee kunnen reizigers tegen een lager instaptarief met de metro, bus, tram en het OV over water in heel Nederland reizen. De man vindt dat de Sentire niet voldoet als aanpassing. Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDRA) dient namens de man een klacht in bij Connexxion en schrijft dat haar reisproduct een disproportionele, onnodige last legt op mensen met een visuele beperking. Connexxion beantwoordt deze brief.

Beoordeling

Het College laat in het midden of de Sentire, als algemene maatregel, voldoende tegemoet komt aan de behoefte van de man om te reizen. Van belang is dat het College het verzoek toetst aan artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). In dit artikel staat dat de aanbieder van vervoersdiensten gehouden is om naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten. Met ‘naar gelang de behoefte’ wordt bedoeld dat het niet om een generieke verplichting gaat, maar dat die behoefte afhankelijk van de situatie moet worden ingevuld. Ook betekent dit dat de behoefte aan een aanpassing kenbaar moet zijn gemaakt. Daaraan is niet voldaan. Het MDRA heeft namens de man wel een brief naar Connexxion Reizigers gestuurd, maar hierin klaagt zij alleen in algemene zin over de Sentire. De man heeft niet in duidelijke woorden gevraagd om voor hem een individuele aanpassing te verrichten.

Oordeel

Connexxion N.V. heeft jegens een man geen verboden onderscheid grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: