Oordelen

Geen discriminatie door NS Reizigers B.V. bij het verrichten van een doeltreffende aanpassing voor een reiziger met een visuele beperking.

Oordeelnummer 2018-13
08-02-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man heeft een visuele beperking. NS Reizigers B.V. heeft voor reizigers met een visuele beperking de ‘OV-chip Plus’ ontwikkeld. Met de OV-chip Plus wordt de reis vooraf telefonisch of online geboekt en hoeft niet te worden in- en uitgecheckt. De man vindt dat de OV-chip Plus niet voldoet als aanpassing. Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDRA) dient namens de man een klacht in bij NS Reizigers en schrijft dat haar reisproduct een disproportionele, onnodige last legt op mensen met een visuele beperking. NS Reizigers beantwoordt deze brief en schrijft dat zij ‘bereid is om met de man in gesprek te gaan om te bezien of de OV-chip Plus ook hem zou kunnen helpen in zijn reizen met de trein’.

Beoordeling

Het College laat in het midden of de OV-chip Plus, als algemene maatregel, voldoende tegemoet komt aan de behoefte van de man om te reizen. Van belang is dat het College het verzoek toetst aan artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). In dit artikel staat dat de aanbieder van vervoersdiensten gehouden is om naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten. Met ‘naar gelang de behoefte’ wordt bedoeld dat het niet om een generieke verplichting gaat, maar dat die behoefte afhankelijk van de situatie moet worden ingevuld. Ook betekent dit dat de behoefte aan een aanpassing kenbaar moet zijn gemaakt. Daaraan is niet voldaan. Het MDRA heeft namens de man wel een brief naar NS Reizigers gestuurd, maar hierin klaagt zij alleen in algemene zin over de OV-chip Plus. Op het aanbod van NS Reizigers om in gesprek te gaan, is de man niet ingegaan.

Oordeel

NS Reizigers B.V. heeft jegens een man geen verboden onderscheid grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: