Oordelen

Discriminatie op grond van ras door Reaal Schadeverzekeringen N.V. door de lopende woonhuis- en inboedelverzekeringen voor woonwagens van haar klanten te beëindigen.

Oordeelnummer 2018-14
09-02-2018
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Reaal Schadeverzekeringen beëindigde de woon- en inboedelverzekering voor woonwagens van 232 klanten. Deze klanten, die allemaal woonwagenbewoners zijn, informeerden Stichting Regionale Anti Discriminatie Actie Raad (RADAR), een antidiscriminatiebureau, dat zij zich door dat besluit gediscrimineerd voelen. Daarop verzocht RADAR het College om een oordeel in deze kwestie. Reaal Schadeverzekeringen betwist dat sprake is van discriminatie op grond van ras. Zij nam diverse ingrijpende maatregelen om de onder druk staande financiële resultaten te verbeteren. In dat verband beëindigde zij verschillende verzekeringsproducten, waaronder de verzekeringen voor woonwagens.

Beoordeling

Vaststaat dat Reaal Schadeverzekeringen alle lopende woon- en inboedelverzekeringen voor woonwagens heeft beëindigd. De woon- en inboedelverzekeringen van reguliere woningen heeft zij niet beëindigd. Een woonwagen is net als een reguliere woning een geaccepteerde woonvorm en vormt een wezenlijk onderdeel van de cultuur van woonwagenbewoners. Door te besluiten om de woon- en inboedelverzekeringen voor woonwagens te beëindigen, heeft Reaal Verzekeringen daarom gediscrimineerd op grond van ras. Er is in dit geval sprake van directe discriminatie, omdat woonwagenbewoners die vanuit hun cultuur in een woonwagen wonen onvermijdelijk door dat besluit getroffen worden. Directe discriminatie is niet verboden als een wettelijke uitzondering voorhanden is. Dit was niet aan de orde. Daarom oordeelt het College dat Reaal Schadeverzekeringen discrimineerde door de lopende woonhuis- en inboedelverzekeringen voor woonwagens te beëindigen.

Oordeel

Reaal Schadeverzekeringen N.V. heeft verboden onderscheid op grond van ras gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: