Oordelen

Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort discrimineerde op grond van geslacht door de arbeidsverhouding van een vrouw te beëindigen, omdat zij vanwege zwangerschapsverlof niet gedurende de gehele contractperiode aanwezig kon zijn.

Oordeelnummer 2018-15
13-02-2018
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw ging via een uitzendbureau voor Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort (hierna: de stichting) werken als wijkteammedewerker. Op haar eerste werkdag vertelde zij aan de stichting dat zij zwanger was. De vrouw werd later die dag gebeld door het uitzendbureau dat haar vertelde dat de stichting de arbeidsverhouding wilde beëindigen, omdat zij vanwege haar zwangerschapsverlof niet de gehele periode beschikbaar was. De vrouw vindt dat de stichting haar vanwege haar zwangerschap heeft gediscrimineerd.

Beoordeling

Het staat vast dat de arbeidsverhouding met de vrouw is beëindigd, omdat zij juist in een periode waarin de stichting veel extra werkzaamheden zou krijgen niet aanwezig kon zijn. Haar afwezigheid werd echter veroorzaakt door haar zwangerschapsverlof en wordt daarom op één lijn gesteld met de zwangerschap. De stichting maakte daarom direct onderscheid op grond van geslacht door de arbeidsverhouding te beëindigen vanwege de afwezigheid van de vrouw. Hoewel het zwangerschapsverlof op een voor de stichting ongelegen moment kwam, mocht dit op grond van (Europese) rechtspraak geen reden zijn om de arbeidsverhouding te beëindigen. De stichting heeft daarom verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Oordeel

Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: