Oordelen

Stichting Dorpshuis “De Biezen” discrimineerde een 66-jarige man door hem af te wijzen als beheerder van het dorpshuis.

Oordeelnummer 2018-16
13-02-2018
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een 66-jarige man solliciteerde namens zijn besloten vennootschap naar de functie van beheerder van een dorpshuis. In de vacaturetekst stond dat de beheerder als zelfstandig ondernemer de horecagelegenheid pacht. De secretaris van Stichting Dorpshuis “De Biezen” liet de man in een e-mail weten dat de keuze niet om hem was gevallen. De voorkeur ging uit naar een jongere kandidaat die bovendien op een kortere afstand van het dorpshuis woonde. De man voert aan dat de stichting hem discrimineerde door hem af te wijzen omdat hij 66 jaar is. De stichting stelt dat er sprake is van een ongelukkige woordkeuze in de afwijzingsmail. Zij wees de man af vanwege andere redenen dan zijn leeftijd.

Beoordeling

Het is verboden om onderscheid op grond van leeftijd te maken bij de toegang tot het vrije beroep. De stichting en de beheerder van het dorpshuis sluiten een pachtovereenkomst. Dit betekent dat de beheerder een vrij beroep uitoefent. Het College is van oordeel dat de afwijzingsmail doet vermoeden dat de stichting de man afwees vanwege zijn leeftijd. Hoewel de stichting de man excuses aanbod voor deze e-mail en aanvoerde dat zij nooit de bedoeling had de man te discrimineren, nam zij hiermee het vermoeden niet weg. De stichting voerde verder aan dat de eigenlijke reden voor de afwijzing was dat de man tijdens het sollicitatiegesprek vertelde dat hij nog vijf jaar wilde werken, omdat hij onvoldoende pensioen had opgebouwd. Zij vindt een termijn van vijf jaar te kort voor het uitbaten van een dorpshuis. Het College is van oordeel dat de afwijzing van de man omdat hij geen continuïteit kan bieden, ook te maken heeft met zijn leeftijd. Maar onderscheid op grond van leeftijd is niet verboden als hiervoor een goede reden bestaat. De stichting droeg geen goede reden aan voor het leeftijdsonderscheid. Daarom oordeelt het College dat de stichting de man discrimineerde vanwege zijn leeftijd door hem af te wijzen.   

 Oordeel

Stichting Dorpshuis “De Biezen” heeft jegens de man verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: