Oordelen

Maten in maatschap, die les geven in verschillende soorten dansstijlen, discrimineren op grond van geslacht door alleen jongens toe te laten tot breakdance lessen.

Oordeelnummer 2018-17
15-02-2018
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

De maten vragen het College om te beoordelen of zij verboden onderscheid op grond van geslacht maken door alleen jongens toe te laten tot breakdance-lessen. Zij stellen dat

de danswereld al jaren overspoeld wordt door meisjes en dat er voor meisjes voldoende aanbod is om dansen als hobby uit te oefenen. Aan jongens wordt daarentegen weinig aangeboden. Er is een lesprogramma ontwikkeld met een combinatie van danstechniek, acrobatiek, turnen en breakdance. Deze lessen zijn speciaal ontwikkeld voor de talentontwikkeling van jongens. Veel dansscholen maken gebruik van dit programma om jongens te werven, zo ook de maten.

Beoordeling

Vaststaat dat de maten alleen jongens toelaten tot de breakdance lessen. Nu meisjes uitsluitend vanwege hun geslacht worden uitgesloten, is er sprake van direct onderscheid op grond van geslacht. Direct onderscheid is niet verboden als een wettelijke uitzondering voorhanden is. Dit was niet aan de orde. Dit leidt tot het oordeel dat de maten verboden onderscheid op grond van geslacht maken door alleen jongens toe te laten tot de breakdance lessen.

Oordeel

Maten in maatschap maken verboden onderscheid op grond van geslacht.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: