Oordelen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug discrimineert een woonwagenbewoner door een uitsterfbeleid te voeren, waardoor hij niet in aanmerking komt voor een woonwagenstandplaats.

Oordeelnummer 2018-18
27-02-2018
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man woont op een woonwagenlocatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daar zijn zes woonwagenstandplaatsen, waarvan er twee zijn geblokkeerd. De man woont bij zijn moeder op een van de overgebleven vier standplaatsen. Hij wil zelfstandig wonen en vraagt het College van B&W om in aanmerking te komen voor een van de leegstaande, geblokkeerde woonwagenstandplaatsen. In de gemeente zijn geen andere woonwagenlocaties. Het College van B&W weigert dit verzoek. Volgens de man maakt het daarmee onderscheid naar ras. Het College van B&W betwist dit. Hij stelt dat dat de twee standplaatsen niet meer worden verhuurd om de leefbaarheid op de woonwagenlocatie zo optimaal mogelijk te maken en te houden. De leefruimte met zes woonwagens op de woonwagenlocatie werd te krap.

 Beoordeling

Het beleid van het College van B&W ten aanzien van de woonwagenlocatie komt erop neer dat 1) de huidige vier woonwagens daar mogen blijven staan, 2) de twee leegstaande standplaatsen geblokkeerd blijven, en 3) er in de gemeente geen nieuwe standplaatsen worden ingericht.

Het College van B&W heeft niet kunnen onderbouwen wat er met leefbaarheid wordt bedoeld en hoe onderzocht is dat sprake is van krapte. Ook heeft het geen onderzoek gedaan naar de behoefte aan standplaatsen voor woonwagenbewoners. Volgens het College van B&W is de behoefte aan woonwagenbewoning zo gering dat die een dergelijk onderzoek niet rechtvaardigt. Het College oordeelt dat het College van B&W zijn stelling niet heeft onderbouwd en niet duidelijk heeft gemaakt waar belangstellenden zich in de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen melden en wat de procedure is om in aanmerking te komen voor een woonwagenstandplaats. Het College van B&W discrimineert door een uitsterfbeleid te voeren, waardoor de man niet in aanmerking komt voor een woonwagenstandplaats.

 Oordeel

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt jegens de man verboden onderscheid op grond van ras.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: