Oordelen

ING Bank N.V. discrimineerde een man niet op grond van zijn politieke gezindheid bij de weigering om zijn betaalopdracht uit te voeren.

Oordeelnummer 2018-19
01-03-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man is klant van ING. Hij wilde geld overmaken aan een organisatie die het Cubaanse socialisme ondersteunt (organisatie X). Organisatie X is in België gevestigd. ING weigerde dit verzoek terwijl zij een andere organisatie (organisatie Y), die ook betrokkenheid heeft met Cuba, wel als klant accepteert. Volgens de man maakt ING daarmee onderscheid op grond van zijn politieke overtuiging. ING betwist dit. Zij stelt dat zij geen transacties verricht met landen die op de lijst van ‘Hoog Risico Landen’ (Ultra High Risk Countries) staan, om het risico van overtreding van Amerikaanse sanctiewetgeving en daaruit volgende hoge boetes te vermijden. Een van deze landen is Cuba. Beslissend daarbij is de vraag of de overgemaakte gelden al dan niet direct of indirect in Cuba terechtkomen. Uit de doelstelling van organisatie X blijkt dat dit het geval is, in tegenstelling tot de doelstelling van organisatie Y.

Beoordeling

Het beleid van ING maakt onderscheid tussen: (a) het faciliteren van betalingen die daadwerkelijk direct of indirect naar personen, organisaties of bedrijven gaan die woonachtig of gevestigd zijn in een Hoog Risico Land, en (b) het faciliteren van betalingen voor activiteiten die slechts een verband hebben met een Hoog Risico Land. ING voert betaalopdrachten in situatie (a) niet uit en die in situatie (b) wel. Bij het uitvoeren van een betaalopdracht gaat het er dus om of de gelden wel of niet direct dan wel indirect besteed worden in Cuba. Uit de overgelegde informatie over het betalingsverkeer van organisatie Y blijkt dat dit niet het geval is. Uit de doelstelling van deze organisatie zijn er ook geen aanwijzingen dat haar gelden direct en/of indirect in Cuba terechtkomen. Daarnaast blijkt uit haar schriftelijke verklaring dat zij financieel geen zaken doet met Cubanen of Cubaanse bedrijven. Uit de doelstelling van organisatie X blijkt echter wel dat (een deel van) haar gelden direct en/of indirect terechtkomen in Cuba. Hieruit volgt dat niet de politieke gezindheid bepalend is geweest voor het al dan niet weigeren van een betalingsopdracht, maar de besteding van de gelden. Het College oordeelt daarom dat ING de man niet discrimineerde op grond van zijn politieke gezindheid door te weigeren om zijn betaalopdracht uit te voeren.

Oordeel

ING Bank N.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van politieke gezindheid gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: