Oordelen

Van der Valk Exclusief Hotel Haarlem B.V. discrimineerde niet door een man van niet-Nederlandse afkomst af te wijzen voor de functie van afwasser.

Oordeelnummer 2018-20
06-03-2018
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man van niet-Nederlandse afkomst solliciteerde onder zijn buitenlands klinkende naam naar de functie van afwasser bij Van der Valk. Het restaurant wees hem af. Daarna solliciteerde hij opnieuw naar deze functie, maar nu onder de verzonnen Nederlands klinkende naam ‘Henk de Bruine’. De chef-kok mailde ‘Henk de Bruine’ dat hij hem mocht bellen als hij belangstelling had voor de functie. De man voert aan dat Van der Valk hem discrimineerde vanwege zijn afkomst. Van der Valk voert aan dat hij de sollicitatie van de man onder zijn eigen naam afwees vanwege de opdringerige manier waarop hij na die sollicitatie contact opnam met enkele van haar medewerkers.

Beoordeling

Het College is van oordeel dat Van der Valk bewees dat zij de man niet afwees vanwege zijn afkomst. Hierbij is van belang dat Van der Valk haar standpunt onderbouwde met een afschrift van haar elektronische dossier, een verklaring van de receptiemedewerker en e-mails van de manager personeelszaken en de chef-kok. Hieruit blijkt dat zij de man opdringerig vonden aan de telefoon. Uit de door de man verstrekte transcripties van de telefoongesprekken met de medewerkers van Van der Valk blijkt niet dat hij niet opdringerig was. Zo wilde hij de naam van de chef-kok weten, terwijl de manager personeelszaken hem al had verteld deze niet te willen geven. Daarom is het College van oordeel dat Van der Valk de man niet discrimineerde vanwege zijn afkomst door zijn sollicitatie onder zijn eigen naam af te wijzen en ‘Henk de Bruine’ wel uit te nodigen om contact op te nemen met de chef-kok.

Oordeel

Van der Valk Exclusief Hotel Haarlem B.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van ras gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: