Oordelen

Stichting Rabobank Pensioenfonds discrimineert een man niet door hem niet te toe te staan zijn prepensioenaanspraken uit te stellen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd en toe te voegen aan zijn ouderdomspensioen.

Oordeelnummer 2018-22
13-03-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man neemt deel aan de pensioenregeling van de Stichting Rabobank Pensioenfonds. Dit betekent een premievrije voortzetting van zijn pensioenopbouw (PVI). Ook ontvangt hij een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) naast zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het pensioenfonds keert zijn opgebouwde prepensioen verplicht uit tussen zijn 62ste en 65ste levensjaar. Volgens de man discrimineert het pensioenfonds hem daarmee op grond van handicap of chronische ziekte, omdat hij in tegenstelling tot zijn arbeidsgeschikte collega’s niet de mogelijkheid heeft om zijn prepensioen uit te stellen en om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Het pensioenfonds betwist dit en voert aan dat in dit geval geen sprake is van gelijke gevallen.

 

Beoordeling

Het gelijkheidsbeginsel bepaalt dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk, naar de mate van ongelijkheid. Het College onderzoekt of sprake is van vergelijkbare situaties en komt tot het oordeel dat daarvan geen sprake is in deze zaak. De man vergelijkt zich met deelnemers aan de regeling het pensioenreglement van het pensioenfonds die niet arbeidsongeschikt zijn en die kunnen en willen doorwerken tot hun pensioengerechtigde leeftijd. In dit geval is er geen sprake van gelijke gevallen, omdat arbeidsgeschikte deelnemers en arbeidsongeschikte deelnemers wezenlijk van elkaar verschillen. Een arbeidsongeschikte deelnemer kan niet doorwerken en komt in aanmerking voor een WIA-uitkering, aangevuld met AOP en PVI. Een arbeidsgeschikte deelnemer die doorwerkt, verwerft inkomsten uit werk en betaalt premie voor het ouderdomspensioen. De rechtspositie van een deelnemer met een uitkering verschilt dan ook wezenlijk van die van een deelnemer met inkomsten uit arbeid. Daarom oordeelt het College dat het pensioenfonds de man niet discrimineert op grond van zijn handicap of chronische ziekte door hem niet te toe te staan zijn prepensioenaanspraken uit te stellen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd en toe te voegen aan zijn ouderdomspensioen.

 

Oordeel

Stichting Rabobank Pensioenfonds heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: