Oordelen

De Sleutelspecialist maakte verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte door een vrouw met een scootmobiel niet toe te laten tot de winkel. De eenmanszaak maakte geen verboden onderscheid door niet te reageren op haar discriminatieklacht.

Oordeelnummer 2018-25
20-03-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw ging met haar scootmobiel naar de Sleutelspecialist. De winkel heeft een deur

(met dranger), die met de hand moet worden geopend. Omdat zij er niet in slaagde de deur te openen, probeerde zij de deur te openen door er met haar scootmobiel tegenaan te duwen. Vervolgens weigerde de eigenaar van de winkel haar de toegang. Volgens hem maakte hij zich zorgen over schade aan de winkel die de vrouw zou kunnen veroorzaken. Hij wilde haar niet in verlegenheid brengen door haar aan te spreken op de manier waarop zij zich toegang tot zijn winkel wilde verschaffen.

Beoordeling

De eigenaar legt uit dat zijn winkel wel degelijk toegankelijk is voor mensen met scootmobielen, rollators en kinderwagens. Mensen die moeite hebben om de winkeldeur te openen, helpt hij zo nodig. Hij heeft de vrouw niet binnengelaten omdat zij niet wachtte op hulp bij het openen van de deur, maar zelf de deur wilde openduwen door er met de scootmobiel tegenaan te botsen. Het College kan enig begrip opbrengen voor het handelen van de eigenaar, maar vindt dat het meer voor de hand had gelegen om de vrouw aan te spreken op haar handelen met de scootmobiel dan om haar helemaal geen toegang tot de winkel te verschaffen. Daarmee maakte de eigenaar verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte. Namens de vrouw heeft haar gemachtigde een discriminatieklacht ingediend. Omdat de klachtbrief weinig toegespitst was op de bijzondere omstandigheden van de situatie, maakte de eigenaar geen verboden onderscheid door daarop niet te reageren.

Oordeel

De Sleutelspecialist heeft jegens de vrouw:

- verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt door haar met haar scootmobiel niet toe te laten tot zijn winkel;

- geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt door niet op haar discriminatieklacht te reageren.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: