Oordelen

Geen leeftijdsdiscriminatie door Albert Heijn B.V. bij het inroosteren, laten overwerken en het mogen ruilen van diensten van een 24-jarige caissière. Albert Heijn behandelde haar discriminatieklacht zorgvuldig.

Oordeelnummer 2018-26
20-03-2018
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een 24-jarige vrouw werkt als caissière bij Albert Heijn. Zij zegt dat Albert Heijn haar minder vaak inroostert op zon- en feestdagen in vergelijking met jongere collega’s. Ook mag zij haar dienst niet ruilen met jongere collega’s. Daarnaast vraagt Albert Heijn haar niet om over te werken, ook niet als het gaat om het overnemen van diensten van jongere collega’s. Volgens haar vindt het bedrijf haar te duur. Op een discriminatieklacht kreeg zij geen reactie. Albert Heijn betwist dat zij leeftijdsonderscheid maakt. Zo roosterde het bedrijf de vrouw regelmatig in op zondagen. Het bedrijf zegt dat zij de discriminatieklacht van de vrouw zorgvuldig behandelde.

Beoordeling

De vrouw toont niet aan dat Albert Heijn haar discrimineerde op grond van haar leeftijd. Vaststaat dat zij in 2017 en 2018 op meerdere zondagen is ingeroosterd. Daarom kan niet worden vermoed dat sprake is van leeftijdsonderscheid bij het inroosteren. De vrouw wijst op berichten van collega’s en de leidinggevende in de groeps-app van haar filiaal, waarin wordt verwezen naar leeftijd: “Helaas mogen jullie de shifts niet overnemen vanwege het leeftijdsverschil”. Hieruit blijkt echter niet dat de vrouw zelf wordt getroffen. Zij nam geen deel aan het betreffende WhatsApp-gesprek en wordt hierin ook niet genoemd. De vrouw geeft ook geen voorbeeld van een situatie waarin zij een dienst niet met een jongere collega mocht ruilen. Uit de klachtenregistratie van Albert Heijn blijkt dat het bedrijf op de discriminatieklacht van de vrouw heeft gereageerd en dat zij is uitgenodigd voor een gesprek hierover. Het College ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de klachtenregistratie. De stelling van de vrouw dat zij de reactie van Albert Heijn niet heeft ontvangen, doet hieraan niets af. Daarom oordeelt het College dat de klacht zorgvuldig is behandeld.

 Oordeel

Albert Heijn B.V. heeft jegens een vrouw geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: