Oordelen

Stichting Amstelring Groep discrimineerde een vrouw niet op grond van haar afkomst door haar een toegangsverbod op te leggen, door haar moeder anders te behandelen dan blanke bewoners, door haar discriminatoir te bejegenen en door haar discriminatieklacht onzorgvuldig te behandelen.

Oordeelnummer 2018-34
10-04-2018
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

De moeder van een vrouw woont sinds 2016 op een van de locaties van de Stichting. Volgens de vrouw legde de Stichting haar een toegangsverbod op omdat ze klaagde over de zorgverlening aan haar moeder. Zo kreeg haar moeder in tegenstelling tot de blanke bewoners haar eten en medicijnen niet op tijd. Ook maakte een medewerker van de Stichting apengeluiden en –gebaren, toen ze haar een vraag stelde over de verzorging van haar moeder. Daarnaast reageerde de Stichting niet op haar discriminatieklacht en kwam de Stichting niet met een oplossing aan. De Stichting betwist de aantijgingen en stelt dat de vrouw een toegangsverbod kreeg omdat zij zich tijdens de bezoeken niet hield aan de regels en onbetamelijk gedrag vertoonde. Wat betreft de verzorging van de moeder heeft de Stichting geen aanwijzing dat zij anders werd behandeld dan de blanke bewoners. De betreffende medewerker ontkende dat zij apengebaren en -geluiden heeft gemaakt. Wat betreft de klachtbehandeling wilde de vrouw zelf niet in gesprek treden met de Stichting om tot een oplossing te komen.

Beoordeling

Het is aan de vrouw om feiten aan te voeren die onderscheid op grond van haar afkomst kunnen doen vermoeden. De vrouw toonde de relatie niet aan tussen haar afkomst en het feit dat zij een toegangsverbod kreeg, dat haar moeder anders werd behandeld dan de blanke bewoners en dat ze discriminatoir werd bejegend. Ten aanzien van de klachtbehandeling is vast komen te staan dat de Stichting de vrouw voorstelde om met elkaar in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. De vrouw wilde dat niet omdat zij geen vertrouwen had in een oplossing. Het College concludeert dat onder deze omstandigheden de Stichting niet kan worden verweten dat zij heeft afgezien van verdere stappen. Het College oordeelt dan ook dat er geen vermoeden is dat de Stichting de vrouw discrimineerde op grond van haar afkomst.

Oordeel

Stichting Amstelring Groep heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van ras gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: