Oordelen

Koninklijke PostNL B.V. discrimineerde een man op grond van zijn leeftijd door hem af te wijzen voor een traineeship.

Oordeelnummer 2018-36
17-04-2018
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man solliciteerde naar een financieel traineeship bij Koninklijke PostNL. Het postbedrijf wees de man af en schreef: “Helaas kom je gezien je werkervaring niet in aanmerking voor ons starterstraject dat bedoeld is voor jonge HBO’ers en academici met maximaal één jaar werkervaring.” De man vindt dat hiermee sprake is van leeftijdsdiscriminatie. PostNL zegt dat de afwijzing niet vlekkeloos verliep, maar betwist dat zij de man discrimineerde. De man had te weinig affiniteit met financiële vraagstukken. Bovendien ging het om een junior functie, waarbij het belangrijk is om recent afgestudeerde trainees uit eigen kweek op te leiden voor de continuïteit van de onderneming en de bedrijfscultuur.

Beoordeling

PostNL maakte leeftijdsonderscheid bij de afwijzing door te wijzen op ‘jong’ en ‘maximaal één jaar werkervaring’. De man had ruim twintig jaar werkervaring. PostNL bewijst niet dat de man om inhoudelijke redenen is afgewezen. Het maken van leeftijdsonderscheid is niet verboden als daarvoor een goede reden is. Het College oordeelt dat dit niet aan de orde is. Het doel van het onderscheid, het waarborgen van de continuïteit van de onderneming en de bedrijfscultuur, is weliswaar legitiem, maar het middel waarmee PostNL dit wil bereiken, is niet passend. PostNL zoekt starters zonder veel bagage omdat zij ‘kneedbaar’ zouden zijn. Ook zegt PostNL dat het voor de groepsvorming nodig is dat iedereen in dezelfde levensfase zit om een gemeenschappelijk ‘gevoel’ te creëren. Hiermee dicht het bedrijf bepaalde competenties en eigenschappen, zoals ‘kneedbaarheid’, toe aan een bepaalde leeftijd. Dit is generaliserend en gebaseerd op vooroordelen over leeftijden. Dit geldt ook voor verwachtingen over de omgang met en door personen die niet dezelfde leeftijd hebben of in een andere levensfase zitten. Het middel schiet bovendien het doel voorbij. PostNL sluit namelijk bij voorbaat kandidaten op basis van leeftijd uit, terwijl deze een goede bijdrage zouden kunnen leveren aan de continuïteit van de onderneming en bedrijfscultuur.

Oordeel

Koninklijke PostNL B.V. heeft jegens een man verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: