Oordelen

Geen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte door Stichting Dorcas Aid International bij het besluit om de arbeidsverhouding met een man met vermoeidheidssyndroom te beëindigen en door de wijze waarop hij is bejegend.

Oordeelnummer 2018-39
26-04-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man lijdt aan ME/CVS (een chronisch vermoeidheidssyndroom). Hij heeft tot 2014 als vrijwilliger in een winkel gewerkt van Stichting Dorcas Aid International, onder andere als secretaris van het bestuur van de winkel. Na een aantal conflicten met bestuursleden ontwikkelde hij chronische hyperventilatie. Met het oog op zijn gezondheid vroeg hij vier weken complete rust. De Stichting zegde enkele weken hierna het vertrouwen in de samenwerking met de man op. Volgens de man had dat te maken met zijn chronische ziekte. Volgens de Stichting was echter de problematische samenwerking de reden. De man stelt ook dat er sprake is van discriminatie door de wijze waarop hij is bejegend. De Stichting heeft namelijk een brief verspreid waarin negatief over hem wordt gesproken in relatie tot zijn chronische ziekte. Ook heeft ze een informatieavond georganiseerd voor de vrijwilligers om te spreken over de situatie van de man.

Beoordeling

Het is verboden om onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte te maken, tenzij hiervoor een goede reden is. Het is aan de man om feiten naar voren te brengen die doen vermoeden dat zijn chronische ziekte een rol heeft gespeeld bij het besluit om de arbeidsrelatie met hem te beëindigen. Hij is hierin niet geslaagd. De man stelt dat zijn gezondheid een aantal keer is genoemd in een gesprek met de bestuursvoorzitter. Ook in de brief aan vrijwilligers over zijn situatie wordt hiernaar verwezen. Het College oordeelt dat  hieruit niet blijkt dat er een verband bestaat tussen het beëindigen van de arbeidsrelatie en zijn handicap of chronische ziekte.  Onder het verbod van onderscheid valt ook de plicht voor de werkgever om zich te onthouden van discriminatoire bejegening. Het College oordeelt dat ook hiervan geen sprake is. Hoewel de woorden in de brief een negatieve lading hebben, hangt dit niet samen met zijn ziekte maar met de problematische samenwerking.

Oordeel

Stichting Dorcas Aid International heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.


Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: