Oordelen

Geen benadeling door Hermes Groep N.V. door een buschauffeur die in deeltijd werkt, te weigeren voor deelname aan een ouderenregeling.

Oordeelnummer 2018-4
12-01-2018
Arbeidsduur
lees verder

Samenvatting

Situatie

Hermes Groep N.V. heeft een ouderenregeling. Werknemers van zestig jaar en ouder kunnen ervoor kiezen om minder uren per week te gaan werken tegen geringe inlevering van salaris en ATV-dagen. Hierdoor ontstaat een vierdaagse werkweek. De voorwaarde voor deelname aan deze regeling is dat de werknemer vóór zijn zestigste minstens tien jaar lang tenminste 28 uur per week bij Hermes Groep heeft gewerkt. De man ontvangt sinds een paar jaar een WAO-uitkering van 45-55 procent en werkt sindsdien twintig uur per week, verdeeld over vijf dagen. Hij mag nog maar maximaal vier uur per dag werken. De man was zestig jaar geworden en vroeg aan Hermes Groep om deelname aan de regeling. Hermes Groep weigerde dat.

Beoordeling

Een werkgever mag geen onderscheid op grond van arbeidsduur maken bij de arbeidsvoorwaarden. Dit is pas het geval als er sprake is van benadeling. De man voert aan dat Hermes Groep hem benadeelde. Als hij kon deelnemen aan de ouderenregeling, zou hij ook een vierdaagse werkweek hebben. Het College is van oordeel dat ook als de man mocht deelnemen aan de ouderenregeling, hij geen vierdaagse werkweek zou hebben. Dit komt omdat in de CAO staat dat de ouderenregeling naar evenredigheid van toepassing is op deeltijders. Dit betekent dat als de ouderenregeling op hem van toepassing was, zijn arbeidsomvang 17,8 uur per week zou bedragen. Ook dan is een vierdaagse werkweek niet mogelijk omdat hij maximaal vier uur per dag mag werken vanwege zijn arbeidsongeschiktheid. Het College concludeert dat Hermes Groep de man niet benadeelde vanwege zijn arbeidsduur en daarom geen verboden onderscheid op grond van arbeidsduur maakte.

Oordeel

Hermes Groep N.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van arbeidsduur gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: