Oordelen

Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel discrimineerde een vrouw door haar de toegang tot het restaurant te ontzeggen omdat zij haar assistentiehond bij zich had.

Oordeelnummer 2018-47
08-05-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw maakt in verband met haar beperking gebruik van een assistentiehond. Als zij een vriendin bezoekt die bij Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel aan het revalideren is, vragen medewerkers haar om het restaurant te verlaten omdat zij een assistentiehond bij zich heeft. Volgens de vrouw is er sprake van discriminatie vanwege haar beperking. Het herstellingsoord stelt dat zij niet discrimineerde, omdat zij de assistentiehond weigerde met een reden. De hond kan een gevaar vormen voor de veiligheid van revalidanten die bij haar verblijven.

Beoordeling

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verbiedt discriminatie van mensen met een beperking bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit betekent dat een aanbieder van een dienst, zoals een herstellingsoord, moet zorgen voor een doeltreffende aanpassing. Het toelaten van assistentiehonden is een doeltreffende aanpassing. Een aanbieder hoeft dit niet te doen als er sprake is van reëel gevaar voor de veiligheid en het gevaar niet kan worden weggenomen door aanpassingen die niet onevenredig belastend zijn. Volgens het College toont het herstellingsoord onvoldoende aan dat er sprake is van valgevaar voor revalidanten. De weigering van de assistentiehond lijkt te berusten op een snelle inschatting van de betrokken medewerkers. Hierbij hebben zij niet bekeken of er oplossingen waren om de vrouw met haar assistentiehond plaats te laten nemen in het restaurant. Ook heeft het herstellingsoord onvoldoende gemotiveerd dat er reëel valgevaar was in het restaurant in vergelijking met andere plekken zoals de bibliotheek, waar de vrouw wel mocht plaatsnemen.

Oordeel

Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: