Oordelen

VDL Weweler B.V. discrimineerde een transseksuele vrouw niet op grond van haar geslacht door haar tijdens de re-integratie niet terug te laten keren in haar oorspronkelijke functie, door de wijze waarop zij is behandeld en door haar arbeidsovereenkomst te beëindigen. De vrouw is op één punt niet ontvankelijk in haar verzoek.

Oordeelnummer 2018-48
14-05-2018
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een transseksuele vrouw werkte tot april 2017 bij VDL Weweler. Van maart 2015 tot begin oktober 2016 was ze ziek. Ze werkte toen als 1e operator. Volgens de vrouw mocht ze na haar betermelding haar oorspronkelijke functie niet meer uitvoeren, terwijl ze daarvoor nog steeds de intellectuele capaciteiten had. De vrouw vindt dit discriminerend. Ook stelt ze dat ze op de afdeling waar ze terechtkwam, gediscrimineerd werd door collega’s en haar leidinggevende en dat ze geen gebruik mocht maken van de dameskleedruimte. Tot slot stelt ze dat ze ontslagen is omdat zij geen man meer is. VDL Weweler betwist dat zij discrimineerde. De vrouw mocht haar oorspronkelijke functie niet uitvoeren wegens medische redenen. De vrouw had tijdens haar dienstverband nooit geklaagd over discriminatoire bejegening. Het bedrijf beëindigde de arbeidsovereenkomst omdat de vrouw langdurig arbeidsongeschikt was.

Beoordeling

Er zijn geen feiten die wijzen op discriminatie op grond van geslacht bij het besluit om de vrouw niet terug te laten keren in haar oorspronkelijke functie, bij de bejegening en bij het besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ten aanzien van de stelling van de vrouw dat ze geen gebruik mocht maken van de dameskleedruimte, is vast komen te staan dat VDL Weweler samen met haar gezocht heeft naar een tijdelijke oplossing totdat haar transitie afgerond was. Kort nadat deze oplossing was gevonden, viel de vrouw uit en heeft ze daardoor geen gebruik kunnen maken van de voorziening. Gelet op deze omstandigheden oordeelt het College dat de vrouw niet ontvankelijk is voor dit deel van haar verzoek. Voor het overige oordeelt het College dat VDL Weweler de vrouw niet discrimineerde op grond van haar geslacht.

Oordeel

De vrouw kan niet worden ontvangen in haar verzoek tegen VDL Weweler B.V. inzake bejegening. VDL Weweler B.V. heeft jegens de vrouw voor het overige geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: