Oordelen

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei discrimineert een man met een hulphond niet op grond van handicap of chronische ziekte door de manier waarop hij is bejegend.

Oordeelnummer 2018-49
17-05-2018
lees verder

Samenvatting

 Situatie

Een man maakt in verband met zijn beperking gebruik van een assistentiehond. Als hij aankomt op zijn afspraak bij de polikliniek, gaat de receptionist hem achterna en zegt tegen hem dat hij eerst zijn hond moet melden. Dit in verband met het regelen van de schoonmaak. Volgens de man is er sprake van discriminatie vanwege de manier waarop hij is bejegend omdat hij zijn hulphond bij zich had. Volgens het ziekenhuis was de bejegening niet discriminatoir, omdat de receptionist de man rustig heeft toegesproken. Wel erkent het ziekenhuis dat de receptionist het protocol niet heeft gevolgd omdat patiënten hulphonden niet hoeven te melden bij binnenkomst

Beoordeling

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verbiedt discriminatie van mensen met een beperking bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit betekent ook dat een aanbieder van een dienst, zoals een ziekenhuis, iemand niet discriminerend mag bejegenen. Dit is het geval als de betreffende persoon vanwege zijn beperking als minderwaardig is weggezet of op een andere manier in een negatief daglicht is geplaatst. Daarbij zijn onder meer de aanleiding en de toon van de uitingen van belang. De partijen verschillen van mening over de precieze woorden en de toon van de receptionist. Het College kan daarom niet vaststellen dat er sprake was van een negatieve benadering. Daarom is niet gebleken dat het ziekenhuis de man discriminatoir heeft bejegend. Wel beveelt het College het ziekenhuis aan om het protocol over hulphonden duidelijker te maken om situaties zoals deze in de toekomst te voorkomen

Oordeel

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: