Oordelen

CNV Vakmensen.nl (CNV) benadeelde een buschauffeur die in deeltijd werkt niet bij het opstellen van een ouderenregeling in de CAO Openbaar Vervoer 2016-2017.

Oordeelnummer 2018-7
12-01-2018
Arbeidsduur
lees verder

Samenvatting

Situatie

CNV stelde samen met Federatie Nederlandse Vakbeweging en Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer een ouderenregeling op in de CAO Openbaar Vervoer 2016-2017. Werknemers van zestig jaar en ouder kunnen ervoor kiezen om minder uren per week te gaan werken tegen geringe inlevering van salaris en ATV-dagen. Hierdoor ontstaat een vierdaagse werkweek. De voorwaarde voor deelname aan deze regeling is dat de werknemer vóór zijn zestigste minstens tien jaar lang tenminste 28 uur per week bij Hermes Groep heeft gewerkt. De man ontvangt sinds een paar jaar een WAO-uitkering van 45-55 procent en werkt sindsdien twintig uur per week, verdeeld over vijf dagen. Hij mag nog maar maximaal vier uur per dag werken. De man was zestig jaar geworden en vroeg aan zijn werkgever om deelname aan de regeling. De werkgever weigerde dat.

Beoordeling

Artikel III WOA verbiedt het maken van onderscheid op grond van arbeidsduur bij de arbeidsvoorwaarden. Dit artikel is van toepassing op alle partijen die de arbeidsvoorwaarden (mede) bepalen. CNV was betrokken bij de totstandkoming van de ouderenregeling, waardoor artikel III WOA op hem van toepassing is. Onderscheid op grond van arbeidsduur is pas het geval als er sprake is van benadeling. De man voert aan dat CNV hem benadeelde. Als hij kon deelnemen aan de ouderenregeling, zou hij ook een vierdaagse werkweek hebben. Het College is van oordeel dat ook als de man mocht deelnemen aan de ouderenregeling, hij geen vierdaagse werkweek zou hebben. Dit komt omdat in de CAO staat dat de ouderenregeling naar evenredigheid van toepassing is op deeltijders. Dit betekent dat als de ouderenregeling op hem van toepassing was, zijn arbeidsomvang 17,8 uur per week zou bedragen. Ook dan is een vierdaagse werkweek niet mogelijk omdat hij maximaal vier uur per dag mag werken vanwege zijn arbeidsongeschiktheid. Het College concludeert dat CNV de man in dit specifieke geval niet benadeelde vanwege zijn arbeidsduur bij het opstellen van de ouderenregeling. CNV maakte daarom geen verboden onderscheid op grond van arbeidsduur.

Oordeel

CNV Vakmensen.nl (CNV) heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van arbeidsduur gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: