Oordelen

Geen discriminatie door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waddinxveen door een woonwagenlocatie van woonwagenbewoners op te heffen en hen te laten verhuizen naar een andere locatie.

Oordeelnummer 2018-8
24-01-2018
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Vier woonwagenbewoners wonen in Waddinxveen op een woonwagenlocatie die wordt opgeheven door het College van B&W van de gemeente. De woonwagenbewoners komen vervolgens in aanmerking voor woonwagenwoningen op een andere locatie. De woonwagenbewoners vinden dit discriminerend. Zij moeten naar een woonwagenwoning en kunnen niet in een woonwagen blijven wonen. Ook vinden zij de locatie niet passend omdat die in een woonwijk ligt. B&W betwist dat hij discrimineert. De bewoning op de opgeheven locatie was een tijdelijke oplossing, wat van het begin af aan bekend was. Bij de keuze voor de nieuwe locatie heeft B&W rekening gehouden met de culturele identiteit van de woonwagenbewoners. De woonwagenbewoners hebben ook een oordeel gevraagd over het handelen van de verhuurder. In deze zaak is het oordeel 2018-9 vastgesteld.

Beoordeling

Het College laat de klacht met betrekking tot de woonvorm (woonwagenwoning) buiten beschouwing, omdat niet B&W maar de verhuurder hiervoor verantwoordelijk is. Het College oordeelt dat geen sprake is van discriminatie. Het was van meet af aan duidelijk dat de opgeheven woonwagenlocatie een tijdelijke oplossing was. B&W voorziet in vier nieuwe standplaatsen, zodat het totaal aantal standplaatsen in zijn gemeente niet afneemt. B&W heeft meerdere gesprekken met de woonwagenbewoners gevoerd en meerdere nieuwe locaties op geschiktheid onderzocht. Met de keuze voor de nieuwe locatie werpt B&W geen drempels op voor de woonwagenbewoners om volgens hun cultuur te leven. De stelling dat de locatie niet geschikt is vanwege de ligging, is onvoldoende onderbouwd om dit aan te nemen. Op de nieuwe locatie kunnen de woonwagenbewoners vrijstaand wonen, op percelen die twee keer zo groot zijn als de percelen waarop sociale huurwoningen staan. Ook blijven zij bij elkaar wonen, waardoor zij in familieverband kunnen blijven leven. Op grond van het bovenstaande komt het College tot de conclusie dat geen sprake is van verboden onderscheid op grond van ras.

Oordeel

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waddinxveen maakt jegens vier woonwagenbewoners geen verboden onderscheid op grond van ras.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: