Oordelen

Woonpartners Midden-Holland discrimineert woonwagenbewoners door de keuze niet aan hen te laten om te kunnen blijven wonen in een woonwagen.

Oordeelnummer 2018-9
24-01-2018
Ras
lees verder

Samenvatting

Situatie

Vier woonwagenbewoners wonen in Waddinxveen op een woonwagenlocatie die wordt opgeheven door het College van B&W van de gemeente. De woonwagenbewoners komen vervolgens in aanmerking voor woonwagenwoningen op een andere locatie. De woonwagenbewoners vinden dit discriminerend. Zij moeten naar een woonwagenwoning en kunnen niet in een woonwagen blijven wonen. Ook vinden zij de locatie niet passend omdat die in een woonwijk ligt. Woonpartners betwist dat zij discrimineert. Andere woonwagenlocaties zijn niet geschikt vanwege conflicten met andere woonwagenbewoners. Bovendien worden de woonwagenwoningen in stijl van woonwagens gebouwd. De woonwagenbewoners hebben ook een oordeel gevraagd over het handelen van het College van B&W. In deze zaak is het oordeel 2018-9 vastgesteld.

Beoordeling

Het staat vast dat er een conflict is tussen de vier woonwagenbewoners en bewoners van andere woonwagenlocaties in de gemeente Waddinxveen. Desondanks wilden twee van de vier woonwagenbewoners naar deze locaties verhuizen omdat zij dan in hun eigen woonwagen konden blijven wonen. Woonpartners wees deze optie echter, zonder overleg, af vanwege de conflicten. Woonpartners ging er bij de andere twee woonwagenbewoners vanuit dat zij geen eigen wagen konden kopen, zodat voor hen woonwagenwoningen in beeld kwamen. De woonwagenbewoners zelf zeggen dat zij wel degelijk mogelijkheden zien om een woonwagen in eigendom te krijgen. Het College stelt vast dat Woonpartners heeft nagelaten om de keuze bij de woonwagenbewoners te laten, althans met hen een goed gesprek te houden over wat wenselijke en haalbare opties zijn. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het wonen in een woonwagen een integraal onderdeel vormt van de identiteit van woonwagenbewoners, ook al leiden veel woonwagenbewoners geen nomadisch bestaan meer. Weliswaar staat Woonpartners woningen voor ogen in de sfeer van woonwagens, maar deze zijn van steen en onlosmakelijk met de grond verbonden, waardoor deze niet te verplaatsen zijn. Om die reden volgt het College de woonwagenbewoners dat een woonwagenwoning niet gelijk te stellen is aan een woonwagen. Omdat van een werkelijke woonkeuze geen sprake is geweest en de woonwagenbewoners niet in staat zijn gesteld om volgens hun cultuur te wonen, is sprake van verboden onderscheid op grond van ras.

 Oordeel

Woonpartners Midden-Holland maakt jegens vier woonwagenbewoners verboden onderscheid op grond van ras.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: