Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Geen discriminatie op grond van leeftijd door Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg vanwege haar betrokkenheid bij het beleid van een zorgverzekeraar voor het vergoeden van alternatieve zorg.

Oordeelnummer 2017-26
03-03-2017
Leeftijd
lees verder

Geen discriminatie op grond van leeftijd door Coöperatie VGZ U.A. bij opleidingseisen in haar beleid voor het vergoeden van alternatieve zorg.

Oordeelnummer 2017-25
03-03-2017
Leeftijd
lees verder

Sun Test Systems B.V. discrimineerde niet op grond van leeftijd door een man af te wijzen als Mechanical Engineer.

Oordeelnummer 2017-21
23-02-2017
Leeftijd
lees verder

Verkoelen Dak- en Geveltechniek B.V. discrimineerde op grond van leeftijd door een man (59 jaar) geen contract aan te bieden. Geen discriminatie op grond van handicap.

Oordeelnummer 2017-19
21-02-2017
lees verder

Doniger Fashion Groep discrimineert 8 winkelmedewerkers tussen de 57 en 64 jaar bij het toepassen van een anciënniteitscriterium. Er is geen sprake van leeftijdsdiscriminatie tegenover een medewerker van 46 jaar.

Oordeelnummer 2017-11
09-02-2017
Leeftijd
lees verder

Voortman Groep B.V. discrimineert op grond van leeftijd door in een personeelsadvertentie te vragen naar een jong persoon.

Oordeelnummer 2017-8
02-02-2017
Leeftijd
lees verder

De Gemeente Rotterdam discrimineerde een 31-jarige man door in een vacature voor trainees op te nemen dat kandidaten jonger dan 30 jaar moeten zijn.

Oordeelnummer 2017-6
01-02-2017
Leeftijd
lees verder

Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie discrimineert niet op grond van leeftijd, door een pensioenregeling uit te voeren, waarbij de opbouw van extra ouderdomspensioen alleen nog mogelijk is voor werknemers geboren voor 1950.

Oordeelnummer 2017-3
19-01-2017
Leeftijd
lees verder

De Staatssecretaris van Financiën discrimineerde een 52-jarige man door te werven voor de functie van “Young professional.Net developer”. De Staatssecretaris van Financiën discrimineerde niet door hem af te wijzen.

Oordeelnummer 2017-2
10-01-2017
Leeftijd
lees verder

De Minister van OCW discrimineerde een 52-jarige man door te werven voor de functie van “Young Professional ICT” en door hem af te wijzen omdat hij teveel werkervaring heeft.

Oordeelnummer 2017-1
10-01-2017
Leeftijd
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd