Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Geen discriminatie door het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft door een man niet toe te staan tijdens de promotiezitting het traditionele kostuum van zijn ambt als pastafaripriester te dragen.

Oordeelnummer 2017-145
11-12-2017
lees verder

Veganisme is een levensovertuiging. De eigenaresse van een eenmanszaak discrimineerde een man op grond van deze levensovertuiging door hem niet te bemiddelen als seniorenhulp.

Oordeelnummer 2016-57
20-06-2016
lees verder

Een sportverenging handelt niet in strijd met de AWGB als zij een bepaling opneemt in haar statuten om racisme en discriminatie tegen te gaan.

Oordeelnummer 2013-59
08-05-2013
lees verder

Bepaalde levensstijl die samenhangt met een seksuele interesse is geen levensovertuiging in de zin van de wet. Het College is daarom niet bevoegd een oordeel uit te spreken over onderscheid jegens een vrouw in verband met die levensstijl.

Oordeelnummer 2012-173
15-11-2012
lees verder

Een daklozenopvang heeft geen onderscheid op grond van godsdienst of levensovertuiging gemaakt door een man die vanwege zijn wicca-overtuiging een hoed of een pet draagt, de toegang te weigeren.

Oordeelnummer 2011-48
06-04-2011
lees verder

Man meent dat hij op christelijke feestdagen vrij moet hebben van zijn werk al is hij niet christelijk. Het is zijn overtuiging dat het om familiedagen gaat. Commissie niet bevoegd. De opvatting van de man is geen uiting van godsdienst of levensovertuiging.

Oordeelnummer 2010-160
02-11-2010
lees verder

Geen onderscheid op grond van godsdienst/levensovertuiging vanwege de weigering kozijnen te plaatsen vanwege inrichting woning.

Oordeelnummer 2006-112
30-05-2006
lees verder

Verboden onderscheid op grond van godsdienst door voor functie van roostermaker christelijke identiteitseis te stellen.

Oordeelnummer 2005-102 lees verder

Onderscheid op grond van levensovertuiging bij de sollicitatieprocedure.

Oordeelnummer 2005-67
15-04-2005
lees verder

Verweerster maakt direct onderscheid op grond van zowel godsdienst en levensovertuiging als homoseksuele gerichtheid door haar diensten uitsluitend aan te bieden aan degenen die bewuste keuze hebben gemaakt voor het christelijke geloof en die op zoek zij

Oordeelnummer 2005-58
05-04-2005
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd