Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond discrimineerde niet door de weigering een man met een joods-christelijke achtergrond met ingang van het nieuwe voetbalseizoen over te schrijven naar een voetbalvereniging die deelneemt aan de zondagcompetitie.

Oordeelnummer 2017-23
27-02-2017
Godsdienst
lees verder

Sun Test Systems B.V. discrimineerde niet op grond van leeftijd door een man af te wijzen als Mechanical Engineer.

Oordeelnummer 2017-21
23-02-2017
Leeftijd
lees verder

Mama Taxi Mobility B.V. discrimineerde een transgendervrouw door haar af te wijzen als taxichauffeur.

Oordeelnummer 2017-20
22-02-2017
Geslacht
lees verder

Verkoelen Dak- en Geveltechniek B.V. discrimineerde op grond van leeftijd door een man (59 jaar) geen contract aan te bieden. Geen discriminatie op grond van handicap.

Oordeelnummer 2017-19
21-02-2017
lees verder

Een organisatie met kennis op het terrein van rashonden zal discrimineren op grond van handicap of chronische ziekte bij de uitvoering van voorgenomen beleid om bij wedstrijden gemotoriseerde hulpmiddelen in de ring te verbieden.

Oordeelnummer 2017-18
20-02-2017
lees verder

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland discrimineerde een man met een loopbeperking door beleid vast te stellen, waardoor hij zijn airwheel niet mocht gebruiken bij het voorbrengen van zijn hond tijdens wedstrijden.

Oordeelnummer 2017-17
20-02-2017
lees verder

PharmSupport-Flex Werk N.V., een detacheringsbureau, discrimineerde een man door hem onvoldoende te beschermen tegen discriminatie door het bedrijf dat hem heeft ingeleend.

Oordeelnummer 2017-16
14-02-2017
lees verder

Merck Sharp & Dohme B.V., een farmaceutisch bedrijf, discrimineerde een man door hem op zijn eerste werkdag weg te sturen vanwege zijn gehoorbeperking.

Oordeelnummer 2017-15
14-02-2017
lees verder

Geen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte door Stichting Arcade Mensen en Wonen bij het plannen van bezichtigingen van een huurwoning.

Oordeelnummer 2017-12
09-02-2017
lees verder

Doniger Fashion Groep discrimineert 8 winkelmedewerkers tussen de 57 en 64 jaar bij het toepassen van een anciënniteitscriterium. Er is geen sprake van leeftijdsdiscriminatie tegenover een medewerker van 46 jaar.

Oordeelnummer 2017-11
09-02-2017
Leeftijd
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd