Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Een huisartsenpraktijk discrimineerde een man met een chronische longziekte niet bij de zorg voor een toegankelijke praktijk. Ook is geen sprake van victimisatie.

Oordeelnummer 2017-51
25-04-2017
lees verder

ELS Partnership B.V. discrimineerde op grond van ras door een man af te wijzen voor de functie juridisch vakredacteur omdat Nederlands niet zijn moedertaal is.

Oordeelnummer 2017-50
20-04-2017
Ras
lees verder

SDL Netherlands B.V. discrimineerde op grond van ras door een man af te wijzen voor de functie vertaler Engels-Nederlands omdat Nederlands niet zijn moedertaal is.

Oordeelnummer 2017-49
20-04-2017
Ras
lees verder

Maten in maatschap (tandartspraktijk) discrimineren een vrouw op grond van handicap of chronische ziekte door haar in de proeftijd te ontslaan omdat ze tijdens de sollicitatie niet had verteld over haar burn-out en ziektewetuitkering.

Oordeelnummer 2017-48
19-04-2017
lees verder

Heineken Nederland B.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door de arbeidsverhouding te beëindigen.

Oordeelnummer 2017-46
13-04-2017
Geslacht
lees verder

Adecco Nederland Holding B.V., een detacheringsbureau, discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar contract niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-45
13-04-2017
Geslacht
lees verder

De Friesland Zorgverzekeraar N.V. discrimineerde niet door een man een vergoeding voor de kosten van een laserbehandeling voor de verwijdering van baardhaar te weigeren.

Oordeelnummer 2017-44
12-04-2017
Geslacht
lees verder

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft een man niet discriminatoir bejegend. Het College is niet bevoegd een oordeel te geven over het opgelegde gebouwverbod.

Oordeelnummer 2017-43
07-04-2017
Ras
lees verder

Het College kan niet beoordelen of sprake is van discriminatie bij de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs, omdat Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs geen aanbieder van onderwijs is.

Oordeelnummer 2017-42
04-04-2017
lees verder

Geen discriminatie door Stichting Primair Onderwijs Utrecht bij het verrichten van aanpassingen ten behoeve van een leerling met downsyndroom en bij het besluit om hem van zijn lagere school te verwijderen.

Oordeelnummer 2017-41
04-04-2017
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd