Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Primark Netherlands B.V. discrimineerde niet op grond van zwangerschap door het contract van een vrouw niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-28
09-03-2017
Geslacht
lees verder

Geen discriminatie op grond van geslacht door Moët Hennessy (Nederland) B.V. bij het besluit om het contract van een zwangere werknemer niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-27
09-03-2017
Geslacht
lees verder

Een huisartsenpraktijk discrimineerde niet op grond van geslacht door de arbeidsovereenkomst van een zwangere medewerker niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-24
07-03-2017
Geslacht
lees verder

Doniger Fashion Groep discrimineert 8 winkelmedewerkers tussen de 57 en 64 jaar bij het toepassen van een anciënniteitscriterium. Er is geen sprake van leeftijdsdiscriminatie tegenover een medewerker van 46 jaar.

Oordeelnummer 2017-11
09-02-2017
Leeftijd
lees verder

Het College is niet bevoegd om te beoordelen of Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen een man discrimineerde op grond van zijn geslacht door hem niet in te zetten als seksuoloog. ZorgSaam heeft de man niet benadeeld als gevolg van zijn klacht.

Oordeelnummer 2016-137
13-12-2016
Geslacht
lees verder

PerfectCall B.V. discrimineerde niet door geen nieuw contract aan te gaan met een zwangere vrouw.

Oordeelnummer 2016-129
28-11-2016
Geslacht
lees verder

Een vrouw toont aan dat Centraal Bureau voor de Statistiek tijdens het afwijzingsgesprek sprak over haar stotteren. Desondanks is bewezen dat de vrouw niet om discriminatoire redenen is afgewezen.

Oordeelnummer 2016-112
17-10-2016
lees verder

KLM Cityhopper B.V. discrimineerde een vrouw door haar af te wijzen als cabin attendant vanwege de beperking ‘multi crew’ zonder nader onderzoek te doen. De beperkte geldigheidsduur van de medische keuring is ook een discriminerende afwijzingsreden.

Oordeelnummer 2016-85
04-08-2016
lees verder

Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) discrimineerde een vrouw niet door haar af te wijzen voor de functie straatcoach.

Oordeelnummer 2016-53
14-06-2016
Geslacht
lees verder

Tempo-Team Inhouse Services B.V. wijst een slechthorende man af als assistent logistiek medewerker vanwege zijn gehoorbeperking. Er is sprake van discriminatie omdat Tempo-Team niet aantoont dat de afwijzing noodzakelijk is voor de veiligheid.

Oordeelnummer 2016-46
26-05-2016
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd