Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Geen discriminatie door Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)integratie door transgender aan te blijven schrijven als man.

Oordeelnummer 2017-60
16-05-2017
Geslacht
lees verder

Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie discrimineert niet op grond van leeftijd, door een pensioenregeling uit te voeren, waarbij de opbouw van extra ouderdomspensioen alleen nog mogelijk is voor werknemers geboren voor 1950.

Oordeelnummer 2017-3
19-01-2017
Leeftijd
lees verder

Nationale Politie discrimineert op grond van leeftijd, door de bovenwettelijke uitkering bij de leeftijd van 65 jaar te beëindigen

Oordeelnummer 2015-53
18-05-2015
Leeftijd
lees verder

De Minister van Defensie discrimineert een militair met functioneel leeftijdsontslag door hem op het moment waarop hij 65 jaar wordt, gedurende vijf maanden met een onredelijke inkomensval te confronteren.

Oordeelnummer 2014-156
11-12-2014
Leeftijd
lees verder

Het College geeft vanwege een vaststellingsovereenkomst geen inhoudelijk oordeel in een pensioenzaak van een werknemer van Shell Global Solutions International B.V.

Oordeelnummer 2014-119
07-10-2014
Nationaliteit
lees verder

ABN AMRO Bank N.V. heeft geen onderscheid gemaakt op grond van geslacht en objectief gerechtvaardigd onderscheid gemaakt op grond van leeftijd door de hoogte van een stimuleringspremie bij vrijwillig ontslag af te stemmen op de pensioenleeftijd van de vrouw.

Oordeelnummer 2013-123
04-10-2013
Geslacht, Leeftijd
lees verder

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf heeft verboden indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt door, bij toegenomen arbeidsongeschiktheid, de pensioengrondslag niet te wijzigen.

Oordeelnummer 2013-40
29-03-2013
lees verder

ABN AMRO Bank N.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd bij de toekenning van een VUT-uitkering en bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op de leeftijd van 62 jaar.

Oordeelnummer 2013-13
07-02-2013
Leeftijd
lees verder

ABN AMRO Bank N.V. maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd bij de toekenning van een VUT-uitkering en bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op de leeftijd van 62 jaar.

Oordeelnummer 2013-12
07-02-2013
Leeftijd
lees verder

ABN AMRO Bank N.V. heeft geen onderscheid op grond van geslacht gemaakt door een vrouw van 8 april 1976 tot 14 mei 1978 uit te sluiten van de pensioenregeling. De Bank heeft wel verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt door de vrouw uit te sluiten van de pensioenregeling in de periode van 14 mei 1978 tot 1 juli 1979. Niet-ontvankelijk met betrekking tot periode voor 8 april 1976 en periode van 1 juli 1979 tot en met 30 april 1980, de datum waarop zij uit dienst is gegaan.

Oordeelnummer 2012-100
05-06-2012
Geslacht
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd