Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches zal verboden onderscheid maken indien zij op haar website een keuze aanbiedt voor geslacht en leeftijd van de coach.

Oordeelnummer 2017-81
28-06-2017
Geslacht, Leeftijd
lees verder

Geen discriminatie op grond van leeftijd door Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg vanwege haar betrokkenheid bij het beleid van een zorgverzekeraar voor het vergoeden van alternatieve zorg.

Oordeelnummer 2017-26
03-03-2017
Leeftijd
lees verder

Geen discriminatie op grond van leeftijd door Coöperatie VGZ U.A. bij opleidingseisen in haar beleid voor het vergoeden van alternatieve zorg.

Oordeelnummer 2017-25
03-03-2017
Leeftijd
lees verder

Stichting Zuyderland Medisch Centrum nam geen maatregelen toen een kaakchirurg klaagde over leeftijdsdiscriminatie die vijf jaar eerder plaatsvond. Daarmee discrimineerde het ziekenhuis hem niet.

Oordeelnummer 2016-55
14-06-2016
Leeftijd
lees verder

Maatschap Kaakchirurgie Heerlen/Sittard roosterde een man niet meer in als kaakchirurg en liet hem niet toetreden tot de maatschap. Daarbij was geen sprake van discriminatie op grond van leeftijd, ras en/of nationaliteit.

Oordeelnummer 2016-54
14-06-2016
lees verder

Eigenaar van een eenmanszaak, die vraag en aanbod van zzp’ers in de zorg bij elkaar brengt, zal niet discrimineren door een verandering van zijn database waardoor het voor zorginstellingen gemakkelijker duidelijk wordt of een zzp’er een godsdienst aanhangt.

Oordeelnummer 2016-5
18-01-2016
Godsdienst
lees verder

Vereniging Spoedgevallendienst Heerhugowaard/Langedijk en omstreken mag een overgangsregeling treffen, waarin staat dat tandartsen van 60 jaar of ouder die de vrijstellingsregeling gebruiken gedeeltelijk worden vrijgesteld van de spoedgevallendiensten. Dit levert geen leeftijdsdiscriminatie op.

Oordeelnummer 2015-140
15-12-2015
Leeftijd
lees verder

Orde van Advocaten in 's-Hertogenbosch maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd door een 74-jarige man niet in staat te stellen om als advocaat-stagiair te gaan werken.

Oordeelnummer 2012-196
19-12-2012
Leeftijd
lees verder

PrivaZorg Den Bosch-Oss B.V. heeft jegens een zelfstandig werkend verpleegkundige verboden onderscheid op grond van ras en geslacht gemaakt door met hem geen zorginzetovereenkomst aan te gaan.

Oordeelnummer 2012-122
17-07-2012
Geslacht, Ras
lees verder

Degler B.V. heeft door in een advertentie een leeftijdeis op te nemen verboden onderscheid gemaakt op grond van leeftijd bij de toegang tot het vrije beroep.

Oordeelnummer 2012-43
05-03-2012
Leeftijd
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd