Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente West Maas en Waal discrimineerde niet door voor een vrouw geen extra standplaats op een woonwagenlocatie in te richten en door een uitsterfbeleid te voeren.

Oordeelnummer 2017-31
17-03-2017
Ras
lees verder

Het College kan niet beoordelen of een uitkeringsregeling discriminerend uitpakt, omdat de man en de vrouw niet behoren tot de categorie personen voor wie de regeling is bedoeld.

Oordeelnummer 2017-29
10-03-2017
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug discrimineert niet door op te treden tegen een caravan die in strijd met het bestemmingsplan op een camping is geplaatst.

Oordeelnummer 2016-126
24-11-2016
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Deventer discrimineert een woonwagenbewoner door een beleid te voeren waardoor de woonwagenstandplaatsen in Deventer worden afgebouwd. Zo komt hij niet aanmerking voor een standplaats.

Oordeelnummer 2016-110
14-10-2016
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Deventer discrimineert een woonwagenbewoner door een beleid te voeren waardoor de woonwagenstandplaatsen in Deventer worden afgebouwd. Zo komt hij niet aanmerking voor een standplaats.

Oordeelnummer 2016-109
14-10-2016
Ras
lees verder

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid discrimineert niet op grond van ras door de invoering van de kostendelersnorm niet uit te stellen voor AIO-gerechtigden

Oordeelnummer 2016-98
23-09-2016
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen discrimineerde niet door een vrouw en haar partner geen toestemming te geven om een standplaats op een woonwagencentrum te huren.

Oordeelnummer 2016-95
15-09-2016
Ras
lees verder

Het verzoek van een uitkeringsgerechtigde is niet ontvankelijk verklaard omdat een relatie met haar afkomst ontbreekt.

Oordeelnummer 2016-84
02-08-2016
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem discrimineerde vier uitkeringsgerechtigden niet door met hen gesprekken te voeren en vervolgens huisbezoeken af te leggen. Wel is sprake van discriminatie bij het instellen van een fraudeonderzoek.

Oordeelnummer 2016-83
28-07-2016
Ras
lees verder

Het College van B&W van de gemeente Son en Breugel discrimineert een vrouw van Sinti-afkomst door op de woonwagenstandplaats waar zij woont, geen woonwagenbewoning meer toe te staan.

Oordeelnummer 2016-71
07-07-2016
Ras
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd