Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug discrimineert een woonwagenbewoner door een uitsterfbeleid te voeren, waardoor hij niet in aanmerking komt voor een woonwagenstandplaats.

Oordeelnummer 2018-18
27-02-2018
Ras
lees verder

Het college van B&W van gemeente Capelle aan den IJssel discrimineerde woonwagenbewoners door beleid te voeren dat erop gericht is om woonwagenstandplaatsen op te heffen.

Oordeelnummer 2017-136
21-11-2017
Ras
lees verder

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, discrimineert niet op grond van ras met de voorwaarden van de Uitkeringsregeling Backpay.

Oordeelnummer 2017-126
03-11-2017
Ras
lees verder

Het College van B&W van Heerde discrimineerde woonwagenbewoners door beleid te voeren waardoor woonwagenbewoning uit de gemeente verdwijnt. De woonwagenbewoners toonden niet aan dat B&W hen discrimineerde bij het onderhoud van hun woonwagencentrum.

Oordeelnummer 2017-103
24-08-2017
Ras
lees verder

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties discrimineert een woonwagenbewonersvereniging door in de handreiking: “Werken aan woonwagenlocaties” de ‘nuloptie’ als beleidsvariant te geven. Het College is voor het overige niet bevoegd.

Oordeelnummer 2017-55
01-05-2017
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda discrimineert niet door zijn beleid ten aanzien van woonwagenstandplaatsen. Ook geen discriminatie bij de toedeling van vrijgekomen standplaatsen.

Oordeelnummer 2017-54
01-05-2017
Ras
lees verder

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft een man niet discriminatoir bejegend. Het College is niet bevoegd een oordeel te geven over het opgelegde gebouwverbod.

Oordeelnummer 2017-43
07-04-2017
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente West Maas en Waal discrimineerde niet door voor een vrouw geen extra standplaats op een woonwagenlocatie in te richten en door een uitsterfbeleid te voeren.

Oordeelnummer 2017-31
17-03-2017
Ras
lees verder

Het College kan niet beoordelen of een uitkeringsregeling discriminerend uitpakt, omdat de man en de vrouw niet behoren tot de categorie personen voor wie de regeling is bedoeld.

Oordeelnummer 2017-29
10-03-2017
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug discrimineert niet door op te treden tegen een caravan die in strijd met het bestemmingsplan op een camping is geplaatst.

Oordeelnummer 2016-126
24-11-2016
Ras
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd