Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs discrimineerde niet bij het geven van informatie over het diploma op een school voor speciaal onderwijs, bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen en bij de weigering een leerling met ADD te herplaatsen op een reguliere vmbo-school.

Oordeelnummer 2017-30
13-03-2017
lees verder

Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs trof voldoende doeltreffende aanpassingen voor een leerling met dyslexie. Daarom is er geen sprake van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Oordeelnummer 2016-145
29-12-2016
lees verder

Geen sprake van discriminatie door Stichting Op Kop, omdat niet is gebleken dat de schooldirecteur een moeder en haar zoon discriminerend heeft behandeld. De klacht over discriminatie is door de stichting zorgvuldig behandeld.

Oordeelnummer 2016-97
23-09-2016
Ras
lees verder

Het College is niet bevoegd te oordelen over het verzoek van een ouder dat betrekking heeft op de inhoud van toetseisen.

Oordeelnummer 2016-82
21-07-2016
lees verder

Stichting ROC Nijmegen e.o. discrimineerde een blinde leerling door haar af te wijzen voor een Vmbo-t opleiding in het volwassenenonderwijs.

Oordeelnummer 2016-77
12-07-2016
lees verder

Hogeschool Van Hall Larenstein discrimineerde een leerling niet op grond van zijn handicap bij de toelating tot en de beëindiging van de opleiding milieukunde.

Oordeelnummer 2016-74
08-07-2016
lees verder

Stichting Scholengroep Spinoza discrimineerde een leerling met diabetes niet door voor haar geen doeltreffende aanpassingen te verrichten.

Oordeelnummer 2016-59
27-06-2016
lees verder

Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam discrimineerde een leerling met een taalontwikkelingsstoornis door haar geen extra toetstijd te geven.

Oordeelnummer 2016-56
16-06-2016
lees verder

Stichting Hogeschool van Amsterdam discrimineerde een vrouw met een depressie door haar verzoek tot herinschrijving af te wijzen.

Oordeelnummer 2016-49
09-06-2016
lees verder

Geen sprake van discriminatie door Stichting voor Christelijk Hoger Beroepsonderwijs op Gereformeerde Grondslag bij beeindiging van de opleiding Speltherapie van een vrouw met een progressieve hersenziekte.

Oordeelnummer 2016-15
29-02-2016
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd