Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda discrimineert een vrouw door aan haar dyslectische zoon de speciale Sprint-software niet voor thuisgebruik beschikbaar te stellen.

Oordeelnummer 2017-109
12-10-2017
lees verder

Een sollicitant kan niet aantonen dat de Universiteit van Amsterdam haar discrimineerde op grond van geslacht door haar af te wijzen voor een opleidingsplaats Orale Implantologie.

Oordeelnummer 2017-94
18-07-2017
Geslacht
lees verder

Stichting VU discrimineerde een joodse student niet op grond van godsdienst door hem geen alternatief te bieden voor het afleggen van een tentamen dat op een joodse religieuze feestdag viel.

Oordeelnummer 2017-86
06-07-2017
Godsdienst
lees verder

Geen discriminatie door Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs bij het verrichten van aanpassingen ten behoeve van een leerlinge met faalangst.

Oordeelnummer 2017-80
27-06-2017
lees verder

Friesland College discrimineerde een leerling door hem vanwege zijn handicap niet toe te laten tot een mbo-opleiding op niveau 4.

Oordeelnummer 2017-57
08-05-2017
lees verder

Het College kan niet beoordelen of sprake is van discriminatie bij de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs, omdat Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs geen aanbieder van onderwijs is.

Oordeelnummer 2017-42
04-04-2017
lees verder

Geen discriminatie door Stichting Primair Onderwijs Utrecht bij het verrichten van aanpassingen ten behoeve van een leerling met downsyndroom en bij het besluit om hem van zijn lagere school te verwijderen.

Oordeelnummer 2017-41
04-04-2017
lees verder

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs discrimineerde niet bij het geven van informatie over het diploma op een school voor speciaal onderwijs, bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen en bij de weigering een leerling met ADD te herplaatsen op een reguliere vmbo-school.

Oordeelnummer 2017-30
13-03-2017
lees verder

Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs trof voldoende doeltreffende aanpassingen voor een leerling met dyslexie. Daarom is er geen sprake van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Oordeelnummer 2016-145
29-12-2016
lees verder

Geen sprake van discriminatie door Stichting Op Kop, omdat niet is gebleken dat de schooldirecteur een moeder en haar zoon discriminerend heeft behandeld. De klacht over discriminatie is door de stichting zorgvuldig behandeld.

Oordeelnummer 2016-97
23-09-2016
Ras
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd