Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

De Ballebak Nederland B.V. discrimineert niet als hij bidden in zijn speeltuinen verbiedt

Oordeelnummer 2017-76
20-06-2017
Godsdienst
lees verder

Een dierentuin discrimineert op grond van handicap of chronische ziekte door assistentiehonden niet toe te laten.

Oordeelnummer 2017-61
18-05-2017
lees verder

Een huisartsenpraktijk discrimineerde een man met een chronische longziekte niet bij de zorg voor een toegankelijke praktijk. Ook is geen sprake van victimisatie.

Oordeelnummer 2017-51
25-04-2017
lees verder

De Friesland Zorgverzekeraar N.V. discrimineerde niet door een man een vergoeding voor de kosten van een laserbehandeling voor de verwijdering van baardhaar te weigeren.

Oordeelnummer 2017-44
12-04-2017
Geslacht
lees verder

Stichting Sanquin Bloedvoorziening maakt geen verboden onderscheid op grond van seksuele gerichtheid door een man tijdelijk uit te sluiten als bloeddonor vanwege het belang van de volksgezondheid.

Oordeelnummer 2017-33
20-03-2017
lees verder

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond discrimineerde niet door de weigering een man met een joods-christelijke achtergrond met ingang van het nieuwe voetbalseizoen over te schrijven naar een voetbalvereniging die deelneemt aan de zondagcompetitie.

Oordeelnummer 2017-23
27-02-2017
Godsdienst
lees verder

Schippers Bouwconsult B.V. behandelde de discriminatieklacht van een Turkse man onzorgvuldig.

Oordeelnummer 2017-22
24-02-2017
Ras
lees verder

Een organisatie met kennis op het terrein van rashonden zal discrimineren op grond van handicap of chronische ziekte bij de uitvoering van voorgenomen beleid om bij wedstrijden gemotoriseerde hulpmiddelen in de ring te verbieden.

Oordeelnummer 2017-18
20-02-2017
lees verder

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland discrimineerde een man met een loopbeperking door beleid vast te stellen, waardoor hij zijn airwheel niet mocht gebruiken bij het voorbrengen van zijn hond tijdens wedstrijden.

Oordeelnummer 2017-17
20-02-2017
lees verder

Atlantic Hotel Exploitatie B.V. discrimineerde een slechtziende vrouw door haar niet toe te laten tot de ontbijtzaal omdat zij haar assistentiehond bij zich had.

Oordeelnummer 2017-10
09-02-2017
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd