Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Synthus Openbaar Vervoer B.V. discrimineerde een parttime buschauffeur door hem niet te laten deelnemen aan voorkeursroulering.

Oordeelnummer 2017-102
08-08-2017
Arbeidsduur
lees verder

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) discrimineert niet door bij de brandweertraplooptest één norm te gebruiken ongeacht het geslacht en/of leeftijd.

Oordeelnummer 2017-97
28-07-2017
Geslacht, Leeftijd
lees verder

Een piloot kan vanwege tijdsverloop niet worden ontvangen in zijn verzoek over de vraag of hij bij zijn inschaling in 2004 is gediscrimineerd op grond van zijn leeftijd.

Oordeelnummer 2017-87
06-07-2017
Leeftijd
lees verder

NS Reizigers B.V. behandelt een deeltijder ongelijk door hem uit te sluiten van de mogelijkheid om een werkpatroon van drie om vier dagen werken te realiseren via de Regeling oudere werknemers.

Oordeelnummer 2017-66
06-06-2017
Arbeidsduur
lees verder

Minister van Infrastructuur en Milieu discrimineert op grond van leeftijd, door de uitkering voor functioneel bezwarende functies te beëindigen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Oordeelnummer 2016-144
22-12-2016
Leeftijd
lees verder

Minister van Infrastructuur en Milieu discrimineert op grond van leeftijd, door de uitkering voor functioneel bezwarende functies te beëindigen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Oordeelnummer 2016-143
22-12-2016
Leeftijd
lees verder

Minister van Defensie discrimineerde niet door van een ambtenaar met een beperking het dienstvervoer met chauffeur in te trekken en hem een alternatieve vergoeding voor woon-werkverkeer aan te bieden.

Oordeelnummer 2016-141
20-12-2016
lees verder

Shell Nederland B.V. discrimineert niet op grond van leeftijd door voor personeel dat na 30 juni 2013 in dienst is getreden een nieuwe pensioenregeling in te voeren.

Oordeelnummer 2016-101
03-10-2016
Leeftijd
lees verder

Gemeente Amsterdam behandelt een deeltijder ongelijk bij het toekennen van een aanvullende uitkering.

Oordeelnummer 2016-93
13-09-2016
Arbeidsduur
lees verder

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland discrimineerde een man op grond van leeftijd door hem in 2013 niet de mogelijkheid te geven om door te werken na het bereiken van de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag (FLO).

Oordeelnummer 2016-48
06-06-2016
Leeftijd
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd